Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”

Dnia 22 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”, który skierowany był do dzieci 3 i 4 letnich. Na konkurs wpłynęło 11 prac tematycznych. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych; stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę: samodzielność i estetykę wykonania, zgodność z tematem, oraz kreatywność i wyobraźnię. Po analizie prac Jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce-Antonina Flanczewska
II miejsce-Jakub Bobiński
III miejsce-Piotr Dudyś i Szymon Dudyś

Ponadto w konkursie udział wzięli: Hubert Godzieba, Gabriela Godzieba, Helena Kołodziejska, Kuba Grądzki, Mariusz Dudek, Piotr Dudek i Paweł Dudek.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy!

Ewa Domańska