Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Webinar dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i opiekunów „Szkodliwe treści w internecie”

29 listopada, w poniedziałek, o godz. 19:00 na Facebooku OSE odbędzie się bezpłatny webinar dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i opiekunów „Szkodliwe treści w internecie” realizowany w ramach cyklu „Bezpieczni w sieci z OSE” z udziałem Tomasza Rożka, dziennikarza i twórcy „Nauka. To lubię”, Anny Rywczyńskiej, kierownika Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Marty Wojtas, psycholożki i trenerki.

Podczas spotkania można dowiedzieć się m. in.:

  • Co zaliczamy do szkodliwych treści w internecie?
  • Jak wpierać uczniów w zdrowym korzystaniu z technologii cyfrowych?
  • Jak wprowadzać w środowisku szkolnym konstruktywne zmiany?

Webinarowi towarzyszy premiera publikacji „Szkodliwe treści w internecie. Poradnik dla nauczycieli”. To kolejny poradnik z cyklu „Bezpieczni w sieci z OSE” przygotowany z myślą o nauczycielach.

Ogłoszenie

W związku z wykryciem zakażenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w Płoniawach-Bramurze:

  1. Od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 28 listopada 2021 r. w grupie  5-latków oraz w klasach ósmych szkoły podstawowej zajęcia są realizowane wg obowiązującego planu lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Microsoft Teams.
  2. Nauka w grupie 3-latków i 6-latków oraz w kl. I-VII odbywa się stacjonarnie wg obowiązującego planu zajęć.

Jeśli pojawi się potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

18 listopada 2021 roku (czwartek) odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Klasa

Wychowawca

Budynek/ sala

Godzina

Grupa 6-latków

Anna Pawłowska

Budynek A, sala 6-latków, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.50

I

Jolanta Henrykowska

Budynek A, klasa I, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.30

II

Ewa Załęska

Budynek A, klasa II, wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

15.40

VI

Alicja Dudek

Budynek A, klasa V wejście nr 1 (od strony Urzędu Gminy)

16.00

IV

Elżbieta Furmańska

Budynek B, sala nr 28, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.30

V

Marta Kubacz-Stolarczyk

Budynek B, sala nr 12, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.40

VIIa

Piotr Pawelczyk

Budynek B, sala nr 34, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.20

VIIb

Anna Jaworska

Zebranie odwołane, zostanie zorganizowane w terminie późniejszym.   

VIIIa

Krzysztof Zarodkiewicz

Budynek B, sala nr 21, wejście nr 2 (od strony parkingu)

16.10

VIIIb

Anna Pulkowska

Budynek B, sala nr 31, wejście nr 2 (od strony parkingu)

15.50

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – m. in. założenie maseczki/ochrona ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU’’

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w w Płoniawach – Bramurze w br. zrealizowała zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmodernizowano kuchnię, na ten cel przeznaczono 100 000 złotych, w tym 80 000 zł z budżetu państwa. Gmina Płoniawy-Bramura zapewniła finansowy wkład własny stanowiący 20% kosztów realizacji zadania, tj. kwotę 20 000 zł.

W ramach prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń kuchennych:
• zakupiono i zainstalowano grzejnik w obieralni,
• rozebrano kuchnię kaflową,
• uzupełniono płytki na ścianach oraz na podłodze w kuchni,
• pomalowano ściany w kuchni,
• zakupiono i zainstalowano dodatkowe lampy oświetleniowe w dwóch pomieszczeniach kuchennych.

Kuchnia została wyposażona w nowe sprzęty, które wpłyną na różnorodność i jakość posiłków w szkole:
• piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami,
• trzon gazowy 4-palnikowy na podstawie otwartej,
• kocioł warzelny elektryczny wraz z akcesoriami,
• zmywarko-wyparzarka kapturowa wraz z akcesoriami,
• szafa chłodnicza 400l,
• stół przyścienny ze stali nierdzewnej,
• regał magazynowy,
• dodatkowe elementy wyposażenia kuchni i stołówki: wilk do mięsa, szatkownica do warzyw z zestawem tarcz, miski kuchenne stalowe, łopatki do przewracania, tłuczki do mięsa, tace stalowe, łyżki cedzakowe, szczypce uniwersalne, wiadra, mikser elektryczny blender z ubijaczką uniwersalną, talerze, łyżki, noże, widelce, kubki.

Wykonawca zapewnił również szkolenie dla pracowników oraz 24-miesięczną gwarancję na zakupione urządzenia. Realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia poprawiła standard funkcjonowania kuchni.

Pismo MPWIS w sprawie przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Osoby (dorośli i dzieci), które miały kontakt z zakażonym SARS-COV-2:
niezaszczepione i nie w pełni zaszczepione – podlegają kwarantannie, w trakcie której, o ile wystąpią objawy chorobowe, powinny być zbadane w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 na podstawie skierowania lekarza POZ. W przypadku, gdy objawy nie występują, wskazane jest badanie RT-PCR w ramach nadzoru epidemiologicznego wykonane w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
zaszczepione – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają kwarantannie i pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, podczas którego możliwe jest także wykonanie badania RT-PCR osobie bezobjawowej w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Osoby dorosłe i rodzice dzieci mogą uzyskać zlecenie, o którym mowa powyżej, za pośrednictwem infolinii 222 500 115. Badanie jest bezpłatne. Uzyskanie wyniku negatywnego nie zwalnia jednak z kwarantanny związanej z kontaktem z osobą zakażoną.

Ponadto Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w związku ze stwierdzeniem przypadku/przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych, niezbędne jest przekazywanie informacji osobom zarządzającym o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ wszystkich osób (pracowników, uczniów, podopiecznych), u których wystąpią objawy infekcji, niezależnie od stanu ich zaszczepienia p/COVID-19, także w przypadku nieustalonego kontaktu z zakażonym, w celu wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2. Do czasu uzyskania wyniku osoby te przebywają na tzw. kwarantannie zleceniowej, która jest nakładana automatycznie, także na osoby zaszczepione

Mazowiecki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Żródło: spis.gov.pl

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka znajdują się wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD.

Kurs e-learningowy z nagrodami

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 100 osób, które zostaną wylosowane spośród wszystkich dzieci, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie. Żeby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać test i wysłać zgłoszenie w terminie do 31 października 2021 r.

Zasady przyznawania nagród