Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Godziny dostępności nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1

Dudek Alicja

wtorek

1235 – 1335

sala informatyczna

2

Furmańska Elżbieta

środa

1050 – 1150

pokój nauczycielski

3

ks. Godlewski Krzysztof

piątek

1040 – 1140

pokój nauczycielski

4

Gos Małgorzata

piątek

840 – 940

świetlica

5

Henrykowska Jolanta

piątek

940 – 1040

klasa II

6

Jankowska Anita

poniedziałek

1130 – 1200

gabinet psychologa

7

Jaworska Anna

czwartek

945 – 1045

pokój nauczycielski

8

Kacprzykowska Marta

piątek

850 – 950

pokój nauczycielski

9

Kozłowska Katarzyna

poniedziałek

czwartek

950 – 1020

945 – 1015

pokój nauczycielski

10

Krzyżewska Milena

poniedziałek

1400 – 1500

gabinet logopedy

11

Kubacz – Stolarczyk Marta

piątek

1050 – 1150

pokój nauczycielski

12

Łomot Hanna

wtorek

środa

945 – 1015

950 – 1020

pokój nauczycielski

13

Majkowska Barbara

piątek

1150 – 1250

biblioteka

14

Mierzejewski Marek

wtorek

1050 – 1150

magazynek przy sali gim.

15

Pawelczyk Piotr

środa

1050 – 1150

pokój nauczycielski

16

Pawłowska Anna

poniedziałek

wtorek

1020 – 1050

1015 – 1045

pokój nauczycielski

17

Pochoda Katarzyna

poniedziałek

1035 – 1135

magazynek przy sali gim.

18

Pulkowska Anna

poniedziałek

1235 – 1335

pokój nauczycielski

19

Radomski Mateusz

czwartek

800 – 900

gabinet pedagoga

20

Rejnand Ewa

poniedziałek

wtorek

1050 – 1120

1050 – 1120

pokój nauczycielski

21

Zalewska Oliwia

poniedziałek

755 – 855

pokój nauczycielski

22

Załęska Ewa

piątek

1050 – 1150

sala, kl. III

23

Załęska Katarzyna

poniedziałek

1100 – 1200

gabinet dyrektora

24

Zaradkiewicz Wanda

środa

1050 – 1150

pokój nauczycielski

 

Zimowiska 2023 dla dzieci rolników

Organizator: 
Związek Młodzieży Wiejskiej 
Chmielna 6/6, 
00-020 Warszawa
Termin: 12-18.02.2023 r.
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g 34-500 Zakopane 
Koszt: 700 zł 

Wyjazd z Warszawy

Turnus kolonijny realizowany jest dla dzieci w wieku 10 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Szczegóły i zapisy:
Koordynator – Martyna Bobowska
Kontakt:
Tel. 500 562 657
Mail – zmwmazowsze@gmail.com

Kontakt z organizatorem:
Związek Młodzieży Wiejskiej
Mail – zkzmw@zmw.pl

Pozdrawiam
Martyna Bobowska
Koordynator Zimowisk

Instalacja czujnika powietrza w ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”

W związku z udziałem w projekcie „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusz Gołasia w Płoniawach-Bramurze 14 września 2022 r. zostały zainstalowane: czujnik jakości powietrza, tablica LED, tablica informacyjna oraz Access Point. Zmierzone wielkości parametrów powietrza są wysyłane do NASK, a po walidacji i agregacji obliczane dane wynikowe będą prezentowane na stronie internetowej https://esa.nask.pl.