Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie

Informujemy,  że ze względu na sytuację epidemiologiczną, rozdanie nagród w konkursie “Power of love” odbędzie się w późniejszym terminie, o czym powiadomimy również opiekunów laureatów.

Organizatorzy

Nauczanie w klasach IV-VIII od 1 do 14 marca 2021 r.

W okresie od 1 do 14 marca 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII nadal będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska

Webinar dla rodziców w ramach programu “Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje program “Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”, który jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych m. in. rodzicom, emitowanych na kanale youtube. 

Webinar “Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?”  zostanie udostępniony 25 lutego 2021 r.  o godz. 1800

Odnośnik do webinaru zostanie opublikowany na platformie do nauki zdalnej w dziale “Ogłoszenia”.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Od 1 marca 2021 roku będą przyjmowane dokumenty o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze na rok szkolny 2021/2022.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym DOC PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu) DOC PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego DOC PDF
Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy pierwszej DOC PDF

Redakcja szkolnej gazetki online!

Witamy po dłuższej przerwie. Nasi wierni czytelnicy pisali, że bardzo tęsknią za kolejnymi numerami NieÓka. Dostosowujemy się do obecnej sytuacji i od dziś jesteśmy dla Was w wersji online. Czytajcie i piszcie do nas, o czym chcielibyście przeczytać w kolejnych wydania.
W tym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów o miłości. Przeczytacie również o Dniu Języka Ojczystego oraz o tym, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne podczas zdalnego nauczania.
Życzę Wam miłej lektury i dużo miłości! <3

Redaktor naczelna
Zuzanna Orłowska

Pobierz

Nauczanie w klasach IV-VIII od 15 do 28 lutego 2021 r.

W okresie od 15 do 28 lutego 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII nadal będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska

Webinary dla rodziców w ramach programu “Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje program “Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”, który jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych m. in. rodzicom, emitowanych na kanale youtube. 

Webinar “Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online” zostanie udostępniony 11 lutego 2021 r.  o godz. 1800. Kolejny – “Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?” – zostanie udostępniony 25 lutego 2021 r. o godz. 1800.

Odnośniki do webinarów zostaną opublikowane na platformie do nauki zdalnej w dziale “Ogłoszenia”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać również ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki