Archiwum kategorii: Laboratoria Przyszłości

„Krótka historia. Sterowanie animacją.” – lekcja informatyki z „Laboratorium Przyszłości”.

9 stycznia 2023 r. grupa uczniów z klasy V na lekcji informatyki tworzyła krótkie prezentacje multimedialne łącząc tekst z grafiką, W ramach zajęć uczniowie robili zdjęcia aparatem fotograficznym Sony RX100 III z projektu Laboratoria Przyszłości, następnie wykorzystali fotografie w swoich prezentacjach, dodawali oraz ustawiali kolejność animacji.

Katarzyna Załęska

Laboratoria przyszłości

W dniu 14 grudnia2022 r. w klasie II odbyła się lekcja z wykorzystaniem laptopa na lekcji języka polskiego w trakcie omawiania tradycji bożonarodzeniowych. Dzieci wyszukiwały w internecie zwyczaje świąteczne, które odeszły w zapomnienie oraz te, które kultywowane są w ich domach. Szukaliśmy pochodzenia tych obyczajów i ich etymologii.

Jolanta Henrykowska

„Liturgia – dla Boga i dla człowieka”

Liturgia – dla Boga i dla człowieka” – w dniu 9 grudnia na 4 godzinie lekcyjnej uczniowie klasy 6 brali udział w zajęciach z katechezy realizując ścieżkę podstawy programowej – modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego, pojęcie wspólnoty. Zajęcia przeprowadzono w ramach działań w zakresie „Laboratoria Przyszłości” z wykorzystaniem sprzętu: laptop Dell /11/ oraz mikrofonu kierunkowego /7/, a także tablicy – ekranu multimedialnego.

W przekazie treści orędzia zbawczego podkreślono, że każdy z nas w głębi serca pragnie, aby jego życie było wartościowe i szczęśliwe. Pan Jezus chce nam to zapewnić. Po to przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał. Choć nie jest z nami w taki sposób jak był 2000 lat temu, to pozostał w swoim Kościele. Jego bliskość możemy odkryć zwłaszcza podczas celebracji liturgicznych.

W poszczególnych etapach realizacji zajęć uczniowie poznawali sposoby i ścieżki edukacyjne technologii informatycznej w przekazie wiary. Mieli okazję do prezentacji, odczytywania przez mikrofon różnych tekstów liturgicznych zaczerpniętych zarówno z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Katechizmu dla młodzieży – Youcat, lekcjonarza mszalnego i innych ksiąg liturgicznych.

Uczniowie dowiedzieli się, że liturgia to oficjalny kult Kościoła. Liturgia nie jest wydarzeniem, podczas, którego ciekawie się dyskutuje lub słucha świetnej muzyki. Liturgii się nie robi i nie wymyśla. Ona jest czymś żywym i owocem ponad dwóch tysiącleci wiary Kościoła. Liturgia jest wydarzeniem świętym, czcigodnym. Staje się pasjonująca, gdy się czuje, że sam Bóg jest obecny pod postacią świętych znaków i w jej mających wielką wartość znakach i często bardzo starych modlitwach (Youcat 167).

Uczniowie mieli możliwość poznać i zgłębić znaczenie i treść terminu liturgia – pochodzącego od greckiego „leiturgia” – dzieło publiczne, służba publiczna pełniona przez lud lub na rzecz ludu. W tradycji chrześcijańskiej oznacza to, że lud Boży uczestniczy w „dziele Bożym”. Liturgia jest działaniem dla chwały Bożej i dla dobra człowieka. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z soborową definicją liturgii, która jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała Jego moc (SV II). Liturgia jest więc dziełem uwielbienia Boga i uświęcenia człowieka. Uczestnicząc w niej dotykamy wielkich tajemnic naszej wiary.

ks. Krzysztof Godlewski