Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 18 stycznia 2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach prowadzonych stacjonarnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej; autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z rozkładem, który obowiązywał od 26 października 2020 r.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska

Karty świąteczne

Dzieci z naszego przedszkola nie zapominają o osobach starszych, dlatego też z dużym zaangażowaniem przystąpiły do akcji w którą włączyło się Szkolne Koło Wolontariatu pt. „Karta dla Seniora”. Celem było stworzenie świątecznych kart z życzeniami dla osób starszych z rodzin przedszkolaków. Mamy nadzieję, że starania dzieci przyniosą radość i otulą ciepłem serca Seniorów w tym szczególnym czasie.

Pieczenie pierniczków i Mikołajki

W ubiegłym tygodniu w naszym przedszkolu unosił się słodki zapach pierników, przywołujący skojarzenia z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Wszystko za sprawą wspólnego pieczenia świątecznych ciastek. Dzieci z grup 3 i 4-latków z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do tego zadania. Za pomącą foremek przedszkolaki wycinały kształty choinek, dzwonków, Mikołaja, gwiazdek i wiele innych. Następnie każdy mógł wykazać się pomysłowością i kreatywnością poprzez dekorowanie świątecznych pierniczków kolorowymi, lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. Zabawa była wyśmienita, a pierniczki wyszły smakowite i pięknie się prezentowały.

Ewa Rejnand
Ewa Domańska

Zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi  aneksy do informatorów. Wskazano najważniejsze zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r., m.in.:

Język polski

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 2. Czas trwania: 120 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1 – czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych); część 2: – wypracowanie – 20 pkt.
 4. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 5. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 2. Czas trwania: 100 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 4. Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 2. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 3. Czas trwania: 90 minut.
 4. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 5. Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wymagania egzaminacyjne

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej