Archiwum kategorii: Konkursy

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Więcej informacji na stronie krus.gov.pl

Gminny konkurs profilaktyczny „MÓWIMY NIE – przemocy domowej, cyberprzemocy i uzależnieniom” – rozdanie nagród

15 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie profilaktycznego „MÓWIMY NIE – przemocy domowej, cyberprzemocy i uzależnieniom”.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krasińcu
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim

Mówić każdy może…

„(…) świat można zawrzeć w słowach (…) ludzka mowa potrafi wyrazić wszechświat i gwiazdy, i szczęście, zachodzące słońce i miłość, piękno budowli, ból i ciszę… ”

Kunszt siły i piękna słowa mówionego zaprezentowali nasi uczniowie – Oliwier Majkowski, Olga Grzeszczak, Katarzyna Matłach – którzy 10 grudnia 2021 r. wzięli udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Nie znamy jeszcze wyników przesłuchań, ale śmiało możemy pogratulować Wam udanych występów. Swoimi oracjami wzruszyliście nie tylko jury, ale również publiczność. Jesteśmy z Was dumni! Wyniki w styczniu.

A. Pulkowska

Gminny Konkurs Recytatorski

W Publicznej Szkole Podstawowej w Węgrzynowie, 25 listopada, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-3 z wielu gminnych szkół. Naszą reprezentowali: Magdalena Łukasiewicz, Hubert Tłomacki i Alan Majkowski. Dzieciaki, przed komisją i widownią, zaprezentowały wiersze oddające temat konkursu „ Zwierzęta w poezji”. Drugie miejsce zajęła Magdalena Łukasiewicz z klasy 3, która zachwyciła jury recytacją poezji Jana Brzechwy „Ryby, żaby i raki”. Chłopcy otrzymali dyplomy za udział.
Jesteśmy z Was dumni!

Marta Kacprzykowska

Rozstrzygnięcie konkursu „Magia zamknięta w papierze”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie kompozycji origami. Duże zaangażowanie twórców przyniosło dużo radości nam – odbiorcom.
Wszystkie prace zostały ocenione pod względem kompozycji, estetyki, oryginalność, trudność złożenia, dobór koloru i papieru.
Jurorzy ogłosili:
1 miejsce Zuzanna Dudyś kl.3
2 miejsce Patryk Oles kl. 2
3 miejsce Amelia Głażewska kl.6

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.