Ogłoszenie

W związku z wykryciem zakażenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w Płoniawach-Bramurze:

  1. Od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 5 grudnia 2021 r. w klasie III szkoły podstawowej zajęcia są realizowane wg obowiązującego planu lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Microsoft Teams.
  2. Nauka w pozostałych klasach oraz w oddziałach przedszkolnych odbywa się stacjonarnie wg obowiązującego planu zajęć.

Jeśli pojawi się potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.