Narodowe Czytanie 2021

W tym roku w ramach Narodowego Czytania spotkaliśmy się z dramatem Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Utwór ten uważany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Porusza problem udawania kogoś innego przed światem, piętnuje obłudę i zakłamanie.

Podczas uroczystego apelu przedstawiono sylwetkę pisarki oraz treść utworu. Tekst dramatu odczytywali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nie zabrakło również dekoracji i muzyki nawiązującej do lat, w których tworzyła Gabriela Zapolska.

/red. NieÓk/