8 -klasiści!

8 – klasiści!

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MEN, egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy 7-9 lipca.

Od 25 maja będziecie mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych, z których będziecie zdawać egzamin. Konsultacje te są dobrowolne dla ucznia, a zapotrzebowanie na nie należy zgłaszać do wychowawcy klasy.