Archiwum dnia: 3 marca 2023

„Nie tak szybko! – popielcowy przystanek”

Nie tak szybko! – popielcowy przystanek” – w dniu 3 marca br. na 6 godzinie lekcyjnej uczniowie klasy 4 brali udział w zajęciach z katechezy realizując ścieżkę    podstawy programowej – istota okresów liturgicznych – Wielki Post. Celem katechezy było poznanie znaczenia okresu Wielkiego Postu oraz motywowanie do refleksji nad własnym życiem i kształtowanie postawy nawrócenia.

Zajęcia przeprowadzono w ramach działań w zakresie „Laboratoria Przyszłości” z wykorzystaniem sprzętu: laptop Dell /11/ oraz mikrofonu kierunkowego /7/, a także tablicy – ekranu multimedialnego.

W przekazie treści orędzia zbawczego uczniowie utrwalili sobie wiedzę zdobytą już wcześniej, np. to, że Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, przypomnieli sobie treść biblijnego wezwania do nawrócenia i postu (Jl 2,12-13), wyjaśnili znaczenie posypania głów popiołem. Uczniowie podkreślili także wartość i potrzebę uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali, spowiedzi i rekolekcji wielkopostnych oraz wykazali właściwą troskę o przemianę życia ludzkiego w perspektywie treści religijnych. W trakcie realizacji zajęć uczniowie obejrzeli prezentację – „Kuszenie Pana Jezusa na pustyni”. Dobrym owocem realizacji tematu jest fakt, że uczniowie potrafili wskazać kilka dobrych czynów, które należy praktykować w Wielkim Poście. Wyjaśnili na czym polega nawrócenie i post w życiu młodego człowieka oraz w jaki sposób podejmować i realizować zobowiązania i wyrzeczenia wielkopostne.

ks. Krzysztof Godlewski