Wyniki Konkursu Krasomówczego

„Miarą mówcy nie jest ten, kto mówi, lecz ten, co słucha…” [Platon]

W styczniu informowaliśmy, że nasi uczniowie – Alicja Wywigacz i Alan Majkowski – wzięli udział w XX Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Znamy już wyniki tego konkursu. Alan zdobył II miejsce, Alicja – wyróżnienie.

Nasi oratorzy swoimi przemówieniami wzruszyli nie tylko jury, ale również publiczność. Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

Anna Pulkowska