TRUDNE WYBORY KLAS ÓSMYCH

W marcu i kwietniu 2023 r. klasa 8a i 8b odwiedzała szkoły średnie aby wkrótce dokonać właściwego wyboru. Poza tym spędzamy ze sobą ostatnie “podstawówkowe chwile”. Dziękujemy za gościnę szkołom średnim z Przasnysza (LO im KEN, Zespół Szkół Powiatowych), Makowa Mazowieckiego LO im M. C Skłodowskiej) oraz Krasnosielca (Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki).

Anna Jaworska