Sukces Naszego Ucznia!

Mamy zaszczyt ogłosić, że uczeń naszej szkoły Oliwier Majkowski uzyskał tytuł laureata w Konkursie Przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty z Biologii.

Oliwier wytrwale, i z dużym zaangażowaniem przygotowywał się do poszczególnych etapów, zgłębiając treści zawarte w programie merytorycznym konkursu w tym treści znacznie wykraczające poza podstawę programową.

Serdeczne Gratulacje dla naszego Laureata!

Alicja Dudek