Ogólnopolski projekt „Słówko tygodnia”

Czy wiesz, co znaczy: obligatoryjny, tudzież, konkluzja? Czy potrafisz użyć tych słów w różnych kontekstach? Jeżeli nie, mamy ciekawy pomysł, jak rozwinąć Twoje umiejętności językowe.

Od września nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt „Słówko tygodnia”. Polega on na tym, że w każdym tygodniu nauczyciele poloniści prezentują uczniom nowe słowo z języka polskiego. Zadaniem uczniów jest jak najczęściej w danym tygodniu używać tego słowa na różnych lekcjach, w pracach pisemnych czy w codziennych rozmowach.

Zachęcamy do zabawy wszystkich Nauczycieli, Uczniów oraz Rodziców.

Anna Pulkowska