Dentobus

Przypominamy, że w poniedziałek 13 listopada 2023 r. o godz. 9:00 naszą szkołę odwiedzi DENTOBUS CortenDental, w którym uczniowie będą mieli wykonywane przeglądy stomatologiczne.

Warunkiem wzięcia udziału w profilaktyce jest podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli dotychczas nie zostało ono przekazane, prosimy o jego wydrukowanie i przekazanie w poniedziałek.