Archiwum kategorii: Laboratoria Przyszłości

„Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji.” – lekcja informatyki z „Laboratorium Przyszłości”

24 kwietnia 2023 r. na lekcji informatyki grupa uczniów klasy V tworzyła proste animacje w programie Pivot Animator. Wykorzystano laptop DELL z projektu Laboratoria Przyszłości wraz z monitorem interaktywnym. Uczniowie obejrzeli przykłady animacji poklatkowych oraz filmy instruktażowe dotyczące ustawienia patyczaka w pozycji wyjściowej, animacji skokowej i płynnej oraz zapisywania projektu.

Katarzyna Załęska

Zajęcia plastyczne w kl. III

W dniu 08.03.2023 r. (środa) przeprowadziłam zajęcia plastyczne w klasie III na temat: „Galeria sztuki – rodzaje dzieł malarskich. Uczniowie z fascynacją oglądali różne obrazy zarówno malarzy polskich jak i zagranicznych. Rozpoznawali ich rodzaje, wskazywali i określali: pejzaż, portret, martwą naturę i abstrakcję. Jako podsumowanie zdobytych wiadomości dzieci złożyły przyniesione owoce i rysowały ołówkiem martwą naturę. Oto przykładowe prace.

Kolejne dodatkowe zajęcia plastyczne miały miejsce 31.05.2023 r. (środa) na drugiej godzinie lekcyjnej w klasie III. Dzieci oglądały film edukacyjny pt.” Karolek i tęcza”. Poznały podstawowe wiadomości o tym zjawisku meteorologicznym, a następnie przedstawiły 7 kolorów wielobarwnego łuku w pracy plastycznej. Prace zamieszczono na wystawie klasowej.

Małgorzata Gos

„Nie tak szybko! – popielcowy przystanek”

Nie tak szybko! – popielcowy przystanek” – w dniu 3 marca br. na 6 godzinie lekcyjnej uczniowie klasy 4 brali udział w zajęciach z katechezy realizując ścieżkę    podstawy programowej – istota okresów liturgicznych – Wielki Post. Celem katechezy było poznanie znaczenia okresu Wielkiego Postu oraz motywowanie do refleksji nad własnym życiem i kształtowanie postawy nawrócenia.

Zajęcia przeprowadzono w ramach działań w zakresie „Laboratoria Przyszłości” z wykorzystaniem sprzętu: laptop Dell /11/ oraz mikrofonu kierunkowego /7/, a także tablicy – ekranu multimedialnego.

W przekazie treści orędzia zbawczego uczniowie utrwalili sobie wiedzę zdobytą już wcześniej, np. to, że Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, przypomnieli sobie treść biblijnego wezwania do nawrócenia i postu (Jl 2,12-13), wyjaśnili znaczenie posypania głów popiołem. Uczniowie podkreślili także wartość i potrzebę uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali, spowiedzi i rekolekcji wielkopostnych oraz wykazali właściwą troskę o przemianę życia ludzkiego w perspektywie treści religijnych. W trakcie realizacji zajęć uczniowie obejrzeli prezentację – „Kuszenie Pana Jezusa na pustyni”. Dobrym owocem realizacji tematu jest fakt, że uczniowie potrafili wskazać kilka dobrych czynów, które należy praktykować w Wielkim Poście. Wyjaśnili na czym polega nawrócenie i post w życiu młodego człowieka oraz w jaki sposób podejmować i realizować zobowiązania i wyrzeczenia wielkopostne.

ks. Krzysztof Godlewski