Powrót do nauki stacjonarnej

Od dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.  Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa. Należy stosować się do zasad sanitarnych. Autobusy odjeżdżają zgodnie z obowiązującym od września rozkładem jazdy.

Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku odbędzie się:

1.  Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00.
2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00.
3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

W dniach, w których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, autobusy przywożą uczniów do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy, odjazdy po zakończeniu egzaminu.

Prosimy o przybycie do szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz o przestrzeganie wytycznych i zasad dystansu społecznego (dystans, maseczki).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

DZIEŃ PATRONA – ROZDANIE NAGRÓD

W ubiegłym tygodniu Pani Katarzyna Pochoda oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego rozdali nagrody za dwa konkursy organizowane przez SU. Konkurs na najlepszą 16 wygrał uczeń klasy VI b Maciej Wejner.

Konkurs na najładniejszy projekt koszulki – bracia Piotr i Szymon Dudyś z grupy 4-latków. BRAVO😍💪Wszyscy, którzy nadesłali swoje zdjęcia, otrzymali nagrody pocieszenia. GRATULUJEMY.

Wolontariat

Dnia 14.05.2021r. przedstawicielki Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowały spotkanie z klasą I, II, oraz III, na którym przybliżyły temat wolontariatu. Przedstawiły działania i zasługi prowadzone w naszej szkole i nie tylko. Opowiedziały o zaletach wolontariuszy oraz zachęciły do wspólnej, bezinteresownej pomocy.
Jak powiedział sam Jan Paweł II:
,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Gabriela Wierzbicka