III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Więcej informacji na stronie krus.gov.pl

Nauczanie zdalne w klasach I-VIII w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze zajęcia w klasach I–VIII szkoły podstawowej będą realizowane wg obowiązującego planu lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Microsoft Teams.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły