Nauczanie w klasach I-VIII w okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

W okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII nadal będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji, natomiast w kl. I-III zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

KLASA I

KLASA II

KLASA III

26.04.2021 r. (poniedziałek)

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

27.04.2021 r.

(wtorek)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

28.04.2021 r.

(środa)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

29.04.2021 r.

(czwartek)

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

30.04.2021 r.

(piątek)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

Zajęcia w oddziałach przedszkolnychnadal  będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”

Dnia 22 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA”, który skierowany był do dzieci 3 i 4 letnich. Na konkurs wpłynęło 11 prac tematycznych. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych; stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę: samodzielność i estetykę wykonania, zgodność z tematem, oraz kreatywność i wyobraźnię. Po analizie prac Jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce-Antonina Flanczewska
II miejsce-Jakub Bobiński
III miejsce-Piotr Dudyś i Szymon Dudyś

Ponadto w konkursie udział wzięli: Hubert Godzieba, Gabriela Godzieba, Helena Kołodziejska, Kuba Grądzki, Mariusz Dudek, Piotr Dudek i Paweł Dudek.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy!

Ewa Domańska

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Jury XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka, po wnikliwiej analizie nadesłanych 230 zestawów wierszy, ogłosiło wyniki. Wśród nagrodzonych jest nasza uczennica – Kornelia Grabowska. Wiersze Kornelii zostaną opublikowane w tomiku poetyckim „Randka z Erato”. Kornelio, gratulujemy! Jesteśmy z Ciebie dumni.
Więcej na stronie:
https://mdk-plock.pl/wyniki-konkursu-poetyckiego/

/Red. NieÓk/

Rozstrzygnięcie konkursu z okazji DBI

Z okazji Dania Bezpiecznego Internetu w naszej szkole został zorganizowany konkurs na prezentację multimedialną o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Amelia Gutowska kl. VIII
II miejsce ex aequo: Julia Kamińska kl. VIb i Helena Pawlak kl. VIb
III miejsce ex aequo: Aleksandra Krzyna kl. VIIb i Kacper Wejner kl. VIIa

Alicja Dudek
Katarzyna Załęska

Konkurs Fotograficzny „Przyroda Zimą”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie fotograficznym „Przyroda zimą”. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii flory lub fauny w zimowej aurze.
Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VIII.

Wyniki konkursu:

Klasy I-III
I miejsce ex aequo:
Aleksandra Mierzejewska kl. III,
Lena Łysonik kl. III,
Filip Kruszewski kl. II,
Małgorzata Dudek kl. I

Klasy IV-VIII
I miejsce – Aleksandra Łoniewska kl. VIII
II miejsce – Maria Jastrzębska kl. VIb
III miejsce – Oliwier Majkowski kl. VIb
Wyróżnienie: Amelia Gutowska kl. VIII i Bogusława Kuciej kl. IV

Alicja Dudek

Nauczanie w klasach I-VIII od 19 do 25 kwietnia 2021 r.

W okresie od 19 do 25 kwietnia 2021 r.  zajęcia w kl. I-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platform do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska

Zebrania z Rodzicami

Zebranie z rodzicami

21 kwietnia 2021 r. (środa) poprzez Microsoft Teams odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem. Prosimy o dołączenie poprzez konta dzieci.

Godzina Klasy/oddziały
1500 oddziały przedszkolne
1600 kl. I-V
1700 kl. VIa, VIIa, VIIb
1730 kl. VIII
1800 kl. VIb

22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 1600-1700 zapraszamy Rodziców do kontaktu indywidualnego z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne poprzez Microsoft Teams.