Archiwa tagu: gimnazjum Płoniawy

Śniadanie klasowe pod hasłem “Zdrowo się odżywiamy, więc wesołe i kolorowe kanapki mamy”

28 października 2016 roku uczniowie klasy IIIb w ramach projektu “Owoce i warzywa w szkole” przygotowali klasowy dzień z witaminami. Zorganizowali wspólne klasowe śniadanie. Przygotowali je własnoręcznie pod hasłem “Zdrowo się odżywiamy, więc wesołe i kolorowe kanapki mamy”. Pomysłowość uczniów była zaskakująca. Kanapki spoim wyglądem, a także “szerokim uśmiechem” zachęcały do ich spożycia. Przedsięwzięcie to pozwoliło uczniom usystematyzować i utrwalić wiadomości na temat zdrowego żywienia.

Ewa Załęska

Konkurs plastyczny pt.: “Warzywno-owocowe zwierzaki cudaki”

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 1. Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, promowanie edukacji emocjonalnej, promowanie otwartości na nowe przeżycia, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci, promowanie postaw ekologicznych i zdrowego trybu życia.

 1. Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu Warzywno-owocowe zwierzaki cudaki”.

 1. Wymagania konkursowe

Dzieła plastyczne będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:

– przedszkolaki

– uczniowie klas I-III

Prace przestrzenne, wykonane z warzyw i owoców.

Każda praca musi mieć dołączoną metrykę, zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko autora pracy,

– wiek.

Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: oryginalność pomysłu, zbieżność z tematyką, atrakcyjność dla odbiorcy.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 1. Termin oddawania prac w dniu 21 listopada 2016r

Organizator: Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska, Katarzyna Załęska

Pasowanie uczniów klasy I

“Teraz już ślubować z honorem możemy,
jak być dobrym uczniem, doskonale wiemy.”

W dniu 20 października 2016 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ślubowanie złożyli:

1. Benbenkowski Michał.
2. Głażewska Amelia.
3. Kałasiewicz Weronika.
4. Łysonik Olaf.
5. Michalski Konrad.
6. Okafor Nina.
7. Paprawska Nikola.
8. Pawelczyk Kacper.
9. Stolarczyk Emilia.
10. Winnicki Szymon.
11. Witka Tomasz.
12. Witka Weronika.

Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, które odebrali z rąk pani dyrektor, później pamiątkowe upominki wręczyli rodzice oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Po ślubowaniu z inicjatywy rodziców przygotowano poczęstunek, który rozpoczął się od tortu.

K. Załęska

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III „Jesienne wierszowanie”

REGULAMIN   

 1. Organizatorzy:

Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska, Anna Pawłowska, Katarzyna Załęska

 1. Czas i miejsce konkursu:
  • Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III odbędzie się w Szkole Podstawowej dnia 14.11. 2016 r.
 1. Cele konkursu:
  • propagowanie piękna poezji,
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,
  • promocja uczniów zdolnych,
  • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich potencjału twórczego.
 1. Warunki uczestnictwa:
  • każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji klasowych,
  • każdy z uczestników przygotowuje się do recytacji jednego wiersza o tematyce związanej z jesienią
  • zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 16.10.2016r. nauczycielce Marcie Kacprzykowskiej (tytuł utworu, dane uczestnika).
 1. Jury / nagrody:
  • dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody,
  • ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i  po dokonaniu oceny przez jury,
  • decyzje komisji konkursowej są  niepodważalne i ostateczne.
 1. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (powinien być dostosowany do możliwości interpretacyjnych uczestnika),
  • znajomość tekstu,
  • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów ),
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny).

Zdzisław Dębicki – “Mojemu pokoleniu”

Potomni, którzy przyjdą, a będą szczęśliwi,

Na grobach naszych niechaj wieńców z róż nie kładą,

Ale niech nas rycerską salutują szpadą,

Bośmy żołnierze byli — wiarą w jutro żywi…

Na placówkach samotnych staliśmy bez broni,

Honoru broniąc życiem, a życia — honorem.

I choć rozpacz się legła w naszem sercu chorem,

Słuchaliśmy, jak tętent dni idących dzwoni…

Śnił nam się biały rumak, co światem przeleci

I w bruki miast złotemi uderzy podkowy,

Widział nam się dzień wielki na niebie i nowy,

Co blaskami mrok nocy wiekowej rozświeci…

I serca w nas waliły nadzieją, jak młotem,

Na wieść każdą o jutrzni, co daleko błyska,

I kupiąc się w obozie dokoła ogniska,

Nie spaliśmy snem słodkim pod naszym namiotem…

Czujny nam duch przewodził i czujne nas straże

Budziły swojem hasłem do ciągłego trwania

Pod chorągwią, co w górnych obłokach się słania,

A w podziemiach ma święte, ukryte ołtarze…

Więc choć bez lśniącej zbroi, bez ostrego miecza,

Co w boju się o twarde przytępia puklerze,

Przetrwaliśmy na warcie, jak prawi rycerze.

Gdzie nas honor wiódł Polski i godność człowiecza.

Dzień Edukacji Narodowej

Trzymaj formę! Talerz zdrowia!

Powyższe hasło przyświecało 11.10.2016r. klasie V w trakcie przygotowań do zdrowego, kolorowego  a zarazem smacznego klasowego śniadania. Wszyscy uczniowie nie tylko chętnie szykowali śniadaniowe przysmaki, ale i z wielkim apetytem konsumowali to, co znalazło się na stole.

Marta Kubacz – Stolarczyk

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”

11 października 2016r. uczniowie z klas III-VI szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum wzięli udział w organizowanym przez naszą szkołę spotkaniu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, obejrzeli film na temat bezpieczeństwa oraz ćwiczyli swoje umiejętności na torze rowerowym. Ponadto, każdy uczeń otrzymał od organizatorów upominek w formie kompletu odblasków, aby lekcja bezpieczeństwa została zapamiętana na długo!

Marta Kubacz – Stolarczyk

Śniadanie, najważniejszy posiłek!

Dnia 10 października w ramach programu edukacyjnego “Owoce i warzywa w szkole” uczniowie klasy I i IIIa wspólnie zjedli smaczne śniadanie uprzednio samodzielnie przygotowane. Dzięki przeprowadzonej pogadance przez wychowawczynie klas p. Katarzynę Załęską i p. Martę Kacprzykowską, na temat zasad prawidłowego odżywiania, dzieci już wiedzą, że śniadanie to podstawa i to od niego zależy, jak będzie wyglądał ich dzień. Musi być  bogate w witaminy i energię a oprócz tego smaczne i kolorowe. Dlatego należy go dobrze skomponować.  Zajęcia praktyczne okazały się świetną formą  nauki. Dzieci bawiąc się poznały korzyści dobrze zbilansowanej diety, zasad higieny, ucząc się przy tym samodzielności.

M. Kacprzykowska

“Baśnie Dalekiego Wschodu”

Uczniowie klas I-III, dnia 3-go października 2016 r., obejrzeli na deskach Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu spektakl  “Baśnie Dalekiego Wschodu”. Aktorzy wrocławskiego Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza przedstawili  niezwykłe przygody  dzielnego  Sindbada. Piękna baśń ubarwiona malowniczą scenografią,  zachwycającymi kostiumami i dopełniona cudną muzyką na długo  pozostanie w pamięci małym widzom.

Marta Kacprzykowska