Archiwum kategorii: “Przedszkole naszych marzeń”

Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach Projektu „Przedszkole naszych marzeń”

„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach Projektu „Przedszkole naszych marzeń” będą odbywały się w terminie od 02.09.2013r. do 31.12.2013r. według poniższego harmonogramu:

GRUPA 3 – 4 LATKÓW
język angielski
poniedziałek: 930 – 1000
wtorek: 1000 – 1030
środa: 1300 – 1330
czwartek: 930 – 1000

zajęcia z rytmiki
środa: 1215 – 1245
czwartek: 1300 – 1330

GRUPA 4 – 5 LATKÓW
język angielski
poniedziałek: 900 – 930
wtorek: 930 – 1000
środa: 1330 – 1400
czwartek: 900 – 930

zajęcia z rytmiki
środa: 1300 – 1330
czwartek: 1215 – 1245

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela pani Monika Obłudka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Płoniawach – Bramurze codziennie w godzinach 1300 – 1500 oraz pod numerem telefonu 29 7178011.

„Przedszkole naszych marzeń”

 

„Przedszkole naszych marzeń”
POKL.09.01.01-14-128/11
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach Projektu „Przedszkole naszych marzeń” będą odbywały się w terminie od 03.01.2013r. do 28.06.2013r. według poniższego harmonogramu:

a) język angielski

poniedziałek: 1000 – 1030
wtorek: 1400 – 1430
środa: 1030 – 1100
czwartek: 1330 – 1400

b) zajęcia z rytmiki

poniedziałek: 930 – 1000
czwartek: 1400 – 1430

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela pani Monika Obłudka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Płoniawach – Bramurze codziennie w godzinach 1300 – 1600 oraz pod numerem telefonu 29 7178011.

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!

OGŁASZAMY NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze

Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego funkcjonującego od 01.01.2013 r. odbędzie się w okresie od 21 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Zasady Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedszkole naszych marzeń” zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie ulotek i rozwieszenie plakatów w Urzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze, w biurze projektu, w szkole w Płoniawach-Bramurze oraz na stronie www.ploniawy-bramura.pl w zakładce Przedszkole POKL itp.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają dzieci:

– wychowywane przez jednego rodzica,
– rodziców nie posiadających zatrudnienia,
– które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych Regulaminem dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.

Informacje o zakwalifikowaniu dzieci do projektu można również uzyskać w sekretariacie szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy- Bramura. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Biuro Projektu mieszczące się w pokoju nr 10 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ploniawach-Bramurze – tel. 29 71 78 054, e- mail: gzeas@ploniawy-bramura.pl