Archiwum kategorii: „Ku rozwojowi przez naukę i zabawę”

Projekt „Ku rozwojowi przez naukę i zabawę”

W roku szkolnym 2012/2013 realizujemy projekt skierowany do uczniów klas I-III: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych – Ku rozwojowi przez naukę i zabawę” – POKL 09.01.02-14-006/12.

Formy wsparcia:

  1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (30 godz.) – 8 osób.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (30 godz.) – 8 osób.
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych artystycznie (30 godz.) – 5 osób.