Archiwum kategorii: ,,Dziecięca Akademia Przyszłości’’

Wycieczka do Warszawy, 13.12.2012 roku

W ramach projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości’’ uczniowie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Mieli możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego oraz obejrzenia 15-metrowej świątecznej choinki  – świerku pochodzącego z Gór Orlich rozświetlonego ok. 8 tysiącami lampek. Zwiedzanie Stadionu Narodowego obejmowało m.in. trybuny, szatnie piłkarskie, centrum prasowe, kaplicę wielowyznaniową oraz Lożę Platynową.  Następnie zwiedzono Centrum Nauki Kopernik.  Ekspozycja składała się z ponad 450 obiektów w galeriach tematycznych: Korzenie cywilizacji,  Strefa światła, Człowiek i środowisko, Świat w ruchuWszystko gra!. Uczniowie obejrzeli również spektakl Teatru Robotycznego pod tytułem “O Królewiczu Ferrycym i Królewnie Krystali”.

 

 

Projekt ,,Dziecięca Akademia Przyszłości’’

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. IV. Blok obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:

  • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
  • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • 4 godziny zajęć z języków obcych,
  • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
  • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.