Konkurs – „Surfuję – respektuję” – I miejsce – Karolina Gutowska

Wchodzisz na stronę…

Gdy przeglądasz i szukasz

Obcą osobę spotykasz.

Zaczepiasz, rozmawiasz i ufasz

że to kolega i przyjaciel twój

a potem okazuje się, że to “zbój”.

Gdy wdasz się w złe znajomości,

One bywają przyczyną przykrości.

To ja ci mówię z własnej troski

Uważaj kolego, wyciągaj wnioski.

Więc warto abyś o tym pamiętał

Gdy zauważysz coś złego

To nie czekaj mój miły kolego

Na policję dzwoń biegiem

I zgłoś to na 997.