Warsztaty „Młodzi Obywatele – Działamy”

15 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało warsztaty dla uczniów kl. VIII: „Młodzi Obywatele – Działamy”. Ósmoklasiści zapoznali się ze specyfiką swojej gminy oraz diagnozowali sprawy lokalne, które są dla nich najistotniejsze.