Archiwa tagu: Zespół Szkół w Płoniawach – Bramurze

Wróżby andrzejkowe

ogłoszenie

Narodowe Święto Niepodległości

“Dzieje naszej ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem i walka o wolność.”

By uczcić odzyskanie niepodległości uczniowie klasy V przygotowali montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowali dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Płoniawach – Bramurze 7 XI 2014 roku. Za całość uroczystości odpowiedzialna była p. E. Furmańska, wzruszającą oprawę muzyczną z zespołem wokalnym przygotowała p. J. Napiórkowska, a przy dekoracji uroczystości pomagała p. J. Henrykowska.

W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
11 listopada
Nasz kraj się z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka
Pozostał Dniem Niepodległości.

Elżbieta Furmańska

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Wiersze Jana Brzechwy”

Dnia 27 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się konkurs czytelniczy – „Wiersze Jana Brzechwy”.

Celem konkursu było:

 • popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • utrwalenie nawyku obcowania z literaturą,
 • kształtowanie poszanowania dla dorobku polskiej kultury,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Konkurs przeprowadzony był w formie testu. Do I etapu przystąpiło 49 uczniów z klas I – III. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 uczniów, którzy odpowiadali ustnie na pytania dodatkowe: Amelia Gutowska, Julia Łysonik, Tomasz Miksiński, Dawid Dylewski, Kacper Tomaszewski. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja: Katarzyna Załęska – nauczyciel, Anna Pawłowska – nauczyciel bibliotekarz.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Amelia Gutowska,
II miejsce – Julia Łysonik,
III miejsce – Kacper Tomaszewski.

Wyróżnienia:

Daniel Skrzypkowski,
Wojciech Stolarczyk,
Jan Franek,
Julia Litwin,
Dawid Dylewski,
Tomasz Miksiński,
Karolina Osiecka,
Maciej Grono.

Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystości w dniu 7 listopada. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska, Anna Pawłowska

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wiersze Jana Brzechwy”

W październiku 2014r. w Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się konkurs plastyczny – „Wiersze Jana Brzechwy”.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych wierszy i utworów Jana Brzechwy,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej.

Dnia 03.11.2014r. spośród 59 złożonych prac komisja w składzie:
1. Anna Pawłowska – nauczyciel bibliotekarz,
2. Katarzyna Załęska – nauczyciel,
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Dawid Dylewski,
II miejsce – Amelia Gutowska,
III miejsce – Zuzanna Orłowska.

Wyróżnienia:

Julia Litwin,
Karolina Dylewska,
Kacper Wejner,
Joanna Tupacz,
Gabriela Wierzbicka,
Aleksandra Antczak,
Natalia Jastrzębska.

Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystości w dniu 7 listopada. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska, Anna Pawłowska

Pasowanie na przedszkolaka

7 listopada to był ważny dzień i bardzo ważna uroczystość dla dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej. Zostały oficjalnie pasowane na przedszkolaka. Pierwszy publiczny występ. Starały się pięknie zaprezentować to, czego już zdążyły się nauczyć w przedszkolu. Recytowały, śpiewały, tańczyły. Tego wszystkiego nauczyła ich wychowawczyni – J. Juniak. No a potem ślubowały… być wzorowym, koleżeńskim, nie płakać, wszystko zjadać, nie sikać w galoty, bo z tym dużo roboty. Na pełnoprawnych przedszkolaków pasowała ich wicedyrektor Monika Obłudka. Na pamiątkę tej uroczystości każde dziecko otrzymało dyplom i słodki upominek zakupiony przez Radę Rodziców. Rodzice swoje pociechy rejestrowali w każdy możliwy sposób.

Wielkim zaskoczeniem a zarazem miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników imprezy był pyszny tort upieczony przez babcię Ewy Ciechomskiej.

Jolanta Juniak

Porządkowanie mogił

Wzorem ubiegłych lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariusza zajęli się sprzątaniem opuszczonych mogił na cmentarzu parafialnym w Płoniawach – Bramurze. Pełni zapału i dobrej woli poświęcili dwa dni tej trudnej, ale przynoszącej wiele satysfakcji pracy. Wolontariusze, w tym roku uczniowie klasy VI, uprzątnęli łącznie 75 mogił, bijąc tym samym ubiegłoroczny rekord, który wynosił 30 mogił.

Anna Pawłowska

Wybieramy Super Kolegę/Super Koleżankę

Organizator: Marta Kacprzykowska, Katarzyna Załęska
Miejsce: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Płoniawach Br.
Adresaci: wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.
Czas trwania edycji konkursu: listopad 2014 r.- czerwiec 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2015 r.
Laureaci konkursu:

 • I grupa wiekowa – przedszkolaki
 • II grupa wiekowa – uczniowie klas I-III
 • III grupa wiekowa- uczniowie klas IV-VI

Wyboru trzech laureatów Roku dokonuje komisja w składzie:

 • dyrektor p. Iwona Jaworska,
 • wicedyrektor p. Monika Obłudka,
 • nauczyciel religii p. Barbara Golon,
 • pedagog szkolny p. Marian Cesarz.

Kryteria decydujące o wyborze Super Kolegi/Super Koleżanki:

 1. Wysoki poziom kultury osobistej.
 2. Aktywność społeczna w zespole klasowym.
 3. Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Stosunek do obowiązków ucznia (nie wagaruje, jest przygotowany do lekcji.
 5. Stosunek do innych uczniów (szczególnie ważne czy uczeń jest życzliwy dla innych dzieci, czy chętnie pomaga kolegom np. w nauce lub innych działaniach, pociesza innych).
 6. Podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych (np. udział w uroczystościach szkolnych, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, na rzecz zwierząt itp., przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków).
 7. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają puchary, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali z okazji zakończenia roku szkolnego.

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Organizatorzy:
Marta Kacprzykowska
Barbara Golon

Cel imprezy:

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek;
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży;

Termin imprezy:18.XII.2014r. (czwartek)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie klas I- VI Sz.P.
 • uczestnicy wykonują dowolny utwór ( kolęda, pastorałka);
 • wolę uczestnictwa i wybrany utwór należy zgłosić do organizatorów do 14. XI. 2014r.
 • w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły klasowe;

Prezentacje oceniać będzie jury w składzie :

 • Dyrekcja Zespołu Szkół w Płoniawach Br.
 • Dyrektor GOUK-u w Płoniawach Br.
 • Dyrektor GBP w Płoniawch BR.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem konkursu;
 • poprawność wykonania;
 • interpretacja;
 • akompaniament;
 • wrażenie artystyczne.

Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu na ręce wychowawców klas otrzymają pamiątkowe dyplomy.