Archiwa tagu: konkurs plastyczny

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Wiersze Jana Brzechwy”

Dnia 27 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się konkurs czytelniczy – „Wiersze Jana Brzechwy”.

Celem konkursu było:

 • popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • utrwalenie nawyku obcowania z literaturą,
 • kształtowanie poszanowania dla dorobku polskiej kultury,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Konkurs przeprowadzony był w formie testu. Do I etapu przystąpiło 49 uczniów z klas I – III. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 uczniów, którzy odpowiadali ustnie na pytania dodatkowe: Amelia Gutowska, Julia Łysonik, Tomasz Miksiński, Dawid Dylewski, Kacper Tomaszewski. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja: Katarzyna Załęska – nauczyciel, Anna Pawłowska – nauczyciel bibliotekarz.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Amelia Gutowska,
II miejsce – Julia Łysonik,
III miejsce – Kacper Tomaszewski.

Wyróżnienia:

Daniel Skrzypkowski,
Wojciech Stolarczyk,
Jan Franek,
Julia Litwin,
Dawid Dylewski,
Tomasz Miksiński,
Karolina Osiecka,
Maciej Grono.

Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystości w dniu 7 listopada. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska, Anna Pawłowska

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wiersze Jana Brzechwy”

W październiku 2014r. w Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się konkurs plastyczny – „Wiersze Jana Brzechwy”.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych wierszy i utworów Jana Brzechwy,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej.

Dnia 03.11.2014r. spośród 59 złożonych prac komisja w składzie:
1. Anna Pawłowska – nauczyciel bibliotekarz,
2. Katarzyna Załęska – nauczyciel,
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Dawid Dylewski,
II miejsce – Amelia Gutowska,
III miejsce – Zuzanna Orłowska.

Wyróżnienia:

Julia Litwin,
Karolina Dylewska,
Kacper Wejner,
Joanna Tupacz,
Gabriela Wierzbicka,
Aleksandra Antczak,
Natalia Jastrzębska.

Rozstrzygnięcie nastąpiło podczas uroczystości w dniu 7 listopada. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska, Anna Pawłowska

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I na projekt okładki “Moja ulubiona książka”

paleta

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są  nauczycielki ZS w Płoniawach Br. :
  Marta Kacprzykowska- wychowawca klasy Ia
  Ewa Załęska – wychowawca klasy Ib
  Anna Pawłowska- nauczyciel bibliotekarz
 2. Uczestnictwo i zasady konkursu:
  – Uczestnikami konkursu są uczniowie klas Ia i Ib Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Płoniawach Br.
  – Uczestnicy przygotowują prace plastyczne projekty okładki „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”.
  – Prace mogą być wykonywane dowolną techniką płaską w formacie minimum A4.
  – Prace należy składać do nauczycieli wychowawców w terminie
  15-22. 09.2014 r.
  – Każdy uczeń może złożyć jedną pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem.
 3. Wyłonienie zwycięzców:
  – Oceny prac dokonuje komisja konkursowa w składzie:
  Monika Obłudka- przewodnicząca
  Marta Kacprzykowska – członek
  Ewa Załęska – członek
  Anna Pawłowska – członek
  – Komisja dokona oceny prac i ogłosi wyniki w dniu 24.09.2014r.
 4. Nagrody
  – Fundatorem nagród jest dyrektor Zespołu Szkół w Płoniawach Br.
  – Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi i dyplomami.
 5. Postanowienia końcowe
  Odstępstwo uczestnika konkursu od jakiegokolwiek zasady regulaminu równoważy się z jego dyskwalifikacją.

Rozstrzygnięcie konkursu „Surfuj bezpiecznie!”

W Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się konkurs plastyczny – „Razem tworzymy lepszy Internet”, który adresowany był do uczniów klas I – VI.

Celem konkursu było:

 1. Włączenie się w europejską kampanię społeczną “Dzień Bezpiecznego Internetu”.
 2. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci.
 3. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.
 4. Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych aspektów przestrzeni wirtualnej.
 5. Zapobieganie uzależnieniom od Internetu.

Dnia 25.03.2014r. spośród wszystkich prac komisja wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Patrycja Kukowska,
I miejsce – Aleksandra Łoniewska,
II miejsce – Joanna Lewandowska,
III miejsce – Mateusz Olkowski.

Wyróżnienia:
Hubert Gołyński,
Aleksandra Antczak,
Kacper Tomaszewski,
Gabriela Wierzbicka,
Zuzanna Orłowska,
Joanna Tupacz,
Aleksandra Olkowska,
Amelia Gutowska,
Ewelina Chmielewska,
Natalia Tyszka.

K. Załęska

Konkurs plastyczny: “Surfuj bezpiecznie!”

dbi

Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Płoniawach – Bramurze zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym “Surfuj bezpiecznie!” organizowanym w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej akcji: “Razem tworzymy lepszy Internet”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu (technika i format dowolny). Prosimy o składanie prac do pani Katarzyny Załęskiej w terminie do 14 marca 2014 roku.