Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III „Jesienne wierszowanie”

REGULAMIN   

 1. Organizatorzy:

Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska, Anna Pawłowska, Katarzyna Załęska

 1. Czas i miejsce konkursu:
  • Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III odbędzie się w Szkole Podstawowej dnia 14.11. 2016 r.
 1. Cele konkursu:
  • propagowanie piękna poezji,
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,
  • promocja uczniów zdolnych,
  • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich potencjału twórczego.
 1. Warunki uczestnictwa:
  • każda klasa może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji klasowych,
  • każdy z uczestników przygotowuje się do recytacji jednego wiersza o tematyce związanej z jesienią
  • zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 16.10.2016r. nauczycielce Marcie Kacprzykowskiej (tytuł utworu, dane uczestnika).
 1. Jury / nagrody:
  • dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody,
  • ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i  po dokonaniu oceny przez jury,
  • decyzje komisji konkursowej są  niepodważalne i ostateczne.
 1. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (powinien być dostosowany do możliwości interpretacyjnych uczestnika),
  • znajomość tekstu,
  • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów ),
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny).