Sprzątanie Świata 2023

Klasa 7 działa aktywnie dla planety i środowiska naturalnego! Nie śmiecimy! Dbamy o świat wokół nas! Zbieramy plastikowe nakrętki i zużyte baterie oraz segregujemy śmieci!

Marta Kubacz – Stolarczyk
wychowawca klasy