Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Od 1 marca 2021 roku będą przyjmowane dokumenty o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze na rok szkolny 2021/2022.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym DOC PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (spoza obwodu) DOC PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego DOC PDF
Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy pierwszej DOC PDF