Próbna ewakuacja

20 września 2022 r. uczniowie i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze uczestniczyli w próbnej ewakuacji. W ćwiczeniach udział wzięły: OSP Płoniawy-Bramura i OSP Stara Zblicha. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał funkcjonariusz st. kpt. Bartosz Kołodziejski z KP PSP w Makowie Mazowieckim.