Pasowanie uczniów klasy I

“Teraz już ślubować z honorem możemy,
jak być dobrym uczniem, doskonale wiemy.”

W dniu 20 października 2016 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ślubowanie złożyli:

1. Benbenkowski Michał.
2. Głażewska Amelia.
3. Kałasiewicz Weronika.
4. Łysonik Olaf.
5. Michalski Konrad.
6. Okafor Nina.
7. Paprawska Nikola.
8. Pawelczyk Kacper.
9. Stolarczyk Emilia.
10. Winnicki Szymon.
11. Witka Tomasz.
12. Witka Weronika.

Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, które odebrali z rąk pani dyrektor, później pamiątkowe upominki wręczyli rodzice oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Po ślubowaniu z inicjatywy rodziców przygotowano poczęstunek, który rozpoczął się od tortu.

K. Załęska