Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!

OGŁASZAMY NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze

Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego funkcjonującego od 01.01.2013 r. odbędzie się w okresie od 21 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Zasady Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedszkole naszych marzeń” zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie ulotek i rozwieszenie plakatów w Urzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze, w biurze projektu, w szkole w Płoniawach-Bramurze oraz na stronie www.ploniawy-bramura.pl w zakładce Przedszkole POKL itp.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają dzieci:

– wychowywane przez jednego rodzica,
– rodziców nie posiadających zatrudnienia,
– które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych Regulaminem dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.

Informacje o zakwalifikowaniu dzieci do projektu można również uzyskać w sekretariacie szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy- Bramura. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Biuro Projektu mieszczące się w pokoju nr 10 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ploniawach-Bramurze – tel. 29 71 78 054, e- mail: gzeas@ploniawy-bramura.pl

Dodaj komentarz