Ogłoszenie

W związku z wykryciem zakażenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w Płoniawach-Bramurze:

  1. Od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 19 grudnia 2021 r. w kl. IV i VI szkoły podstawowej zajęcia są realizowane wg obowiązującego planu lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Microsoft Teams.
  2. Nauka w pozostałych klasach oraz w oddziałach przedszkolnych odbywa się stacjonarnie wg obowiązującego planu zajęć.

Jeśli pojawi się potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.