Nauczanie zdalne w klasach I-VIII w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze zajęcia w klasach I–VIII szkoły podstawowej będą realizowane wg obowiązującego planu lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Microsoft Teams.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły