Nauczanie w okresie od 3 do 16 maja 2021 r.

W okresie od 3 do 16 maja 2021 r.  lekcje w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w kl. I-III będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska