Nauczanie w klasach I-VIII w okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

W okresie od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII nadal będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji, natomiast w kl. I-III zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

KLASA I

KLASA II

KLASA III

26.04.2021 r. (poniedziałek)

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

27.04.2021 r.

(wtorek)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

28.04.2021 r.

(środa)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

29.04.2021 r.

(czwartek)

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

30.04.2021 r.

(piątek)

nauka zdalna wg planu lekcji

nauka stacjonarna w szkole wg planu lekcji

nauka zdalna wg planu lekcji

Zajęcia w oddziałach przedszkolnychnadal  będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze
Katarzyna Załęska