Konkurs plastyczny pt.: “Warzywno-owocowe zwierzaki cudaki”

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  1. Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, promowanie edukacji emocjonalnej, promowanie otwartości na nowe przeżycia, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci, promowanie postaw ekologicznych i zdrowego trybu życia.

  1. Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu Warzywno-owocowe zwierzaki cudaki”.

  1. Wymagania konkursowe

Dzieła plastyczne będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:

– przedszkolaki

– uczniowie klas I-III

Prace przestrzenne, wykonane z warzyw i owoców.

Każda praca musi mieć dołączoną metrykę, zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko autora pracy,

– wiek.

Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: oryginalność pomysłu, zbieżność z tematyką, atrakcyjność dla odbiorcy.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

  1. Termin oddawania prac w dniu 21 listopada 2016r

Organizator: Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska, Katarzyna Załęska