“Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”

7 lutego 2020 roku Pan Mirosław Augustyniak  ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” przekazał uczniom klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Gołasia w Płoniawach-Bramurze elementy odblaskowe oraz przeprowadził pogadankę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.