Jasełka Bożonarodzeniowe

Szczególnym wydarzeniem w tych dniach w życiu społeczności naszej Szkoły były Jasełka Bożonarodzeniowe. Uroczystość szkolna odbyła się 21 grudnia w sali gimnastycznej, która na kilka chwil stała się małym Betlejem. Recytacją biblijnego wiersza o Stworzeniu świata przenieśliśmy się w dzieje i kulturę lat dziecinnych Syna Bożego. Jeszcze raz przekonaliśmy się o prawdziwości słów świętego Pawła Apostoła: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym /Rz 6,23/.

W kilku scenkach biblijnych młodzież klasy 6 przedstawiła piękne przesłanie – Tradycji Kościoła w kontekście narodzin Jezusa Chrystusa z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań życia chrześcijańskiego. I tak wybrzmiała istotna treść różnorakich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzież podkreśliła, że ten czas przedświąteczny jest cudowny, jego uniwersalny wymiar polega na tym, że splatają się w nim historia – przeszłość, chwila obecna – czas teraźniejszy oraz przyszłość, czyli budowanie Królestwa Bożego, PRZYBLIŻANIE się do BOGA, który jest ŹRÓDŁEM ŚWIĘTOŚCI. Bohaterowie szkolnych Jasełek w dialogach, które stanowiły przerywniki pomiędzy poszczególnymi scenkami biblijnymi, uwrażliwili nasze serca na potrzebę poznawania tradycji bożonarodzeniowych. Co więcej dali świadectwo swojej wiary, że aby móc świętować trzeba najpierw się mocno na pracować… Tyle roboty w domu… trzeba wziąć się za porządki, pajęczyny pozbierać, meble poprzecierać, dywany poczyścić… nie ma co ukrywać roboty jest dużo do zrobienia! Oczywiście trzeba, aby każdy był dobrze zorganizowany i nie zapomniał z tego zabiegania i całego szału przedświątecznego o prezentach… bo słabe będą święta…

W przesłaniu uczniowie wyakcentowali, że ta cała nasza świąteczna krzątanina w domu, w sklepach ma jeden cel, bardzo ważny sens – przygotować się na pamiątkę narodzin Bożego Syna. Tak, to już jest na tym świecie do wszystkiego trzeba się dobrze przygotować. Nie wystarczy posprzątać chatę na święta, nawet nie wystarczy upiec piękne i wspaniałe ciasta, choć to wszystko jest ważne! Ale najważniejsze jest SERCE, CZYSTE SERCE! Warto spojrzeć na nasze przygotowanie do świąt oczyma naszej wiary. Czas przedświąteczny to nie tylko choinka, prezenty… Adwentowe czuwanie na przyjście Jezusa to RORATY poranne, rekolekcje adwentowe, spowiedź święta. Jak to wszystko zrobimy to dzielić się opłatkiem będzie łatwiej! Przez narodziny Jezusa, ŻYCIE i ŚWIĘTOŚĆ stały się naszym udziałem. Prezentacja Jasełek została uświetniona przez piękny śpiew kolęd w wykonaniu uczniów klasy drugiej pod opieką Pani Jolanty Henrykowskiej.    

Wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc w przygotowaniu Jasełek, zarówno co do podjętych zadań, ról, jak i przygotowania dekoracji, kieruję pod adresem – Pani Ewy Załęskiej, Pani Hanny Łomot oraz naszych uczniów – cudownych, niezwykle utalentowanych, kreatywnych i ambitnych, którzy poświęcając swój czas i zdolności pozwolili nam przeżyć piękne chwile w naszym szkolnym Betlejem.

Z wyrazami wdzięczności ks. Krzysztof Godlewski