„Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata”

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy IV na drugiej godzinie lekcyjnej w ramach Projektu – Laboratoria Przyszłości – uczestniczyli w zajęciach z katechezy realizując temat z podstawy programowej – „Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata”. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach własnego zaangażowania w misję i posłannictwo niesienia Słowa Bożego oraz poznali warunki życia, nauki i rozwoju wiary swoich rówieśników żyjących w Afryce i Azji.

ks. Krzysztof Godlewski