Ojczyzno moja…

Uroczysty apel w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja został przygotowany przez uczniów z klasy 5, nad sprawnym przebiegiem części artystycznej czuwała wychowawczyni klasy p. Marta Kubacz -Stolarczyk.

Marta Kubacz -Stolarczyk