Archiwum miesiąca: grudzień 2022

Przedszkolne spotkania wigilijne

Przedszkolne spotkania wigilijne Boże Narodzenie to święta, na które z niecierpliwością czekają wszystkie dzieci. W ostatnim tygodniu przed świętami we wszystkich grupach przedszkolnych odbywały się spotkania wigilijne. Dzięki pomocy rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku, mogliśmy poczuć świąteczną atmosferę. Rozpoczęliśmy od podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń. Następnie zasiedliśmy do pięknie przystrojonych stołów. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem. Dzięki wspólnemu kolędowaniu mogliśmy poczuć magię zbliżających się świąt.

Wychowawcy E. Rejnand, A. Pawłowska, K. Kozłowska

Jasełka Bożonarodzeniowe

Szczególnym wydarzeniem w tych dniach w życiu społeczności naszej Szkoły były Jasełka Bożonarodzeniowe. Uroczystość szkolna odbyła się 21 grudnia w sali gimnastycznej, która na kilka chwil stała się małym Betlejem. Recytacją biblijnego wiersza o Stworzeniu świata przenieśliśmy się w dzieje i kulturę lat dziecinnych Syna Bożego. Jeszcze raz przekonaliśmy się o prawdziwości słów świętego Pawła Apostoła: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym /Rz 6,23/.

W kilku scenkach biblijnych młodzież klasy 6 przedstawiła piękne przesłanie – Tradycji Kościoła w kontekście narodzin Jezusa Chrystusa z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań życia chrześcijańskiego. I tak wybrzmiała istotna treść różnorakich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzież podkreśliła, że ten czas przedświąteczny jest cudowny, jego uniwersalny wymiar polega na tym, że splatają się w nim historia – przeszłość, chwila obecna – czas teraźniejszy oraz przyszłość, czyli budowanie Królestwa Bożego, PRZYBLIŻANIE się do BOGA, który jest ŹRÓDŁEM ŚWIĘTOŚCI. Bohaterowie szkolnych Jasełek w dialogach, które stanowiły przerywniki pomiędzy poszczególnymi scenkami biblijnymi, uwrażliwili nasze serca na potrzebę poznawania tradycji bożonarodzeniowych. Co więcej dali świadectwo swojej wiary, że aby móc świętować trzeba najpierw się mocno na pracować… Tyle roboty w domu… trzeba wziąć się za porządki, pajęczyny pozbierać, meble poprzecierać, dywany poczyścić… nie ma co ukrywać roboty jest dużo do zrobienia! Oczywiście trzeba, aby każdy był dobrze zorganizowany i nie zapomniał z tego zabiegania i całego szału przedświątecznego o prezentach… bo słabe będą święta…

W przesłaniu uczniowie wyakcentowali, że ta cała nasza świąteczna krzątanina w domu, w sklepach ma jeden cel, bardzo ważny sens – przygotować się na pamiątkę narodzin Bożego Syna. Tak, to już jest na tym świecie do wszystkiego trzeba się dobrze przygotować. Nie wystarczy posprzątać chatę na święta, nawet nie wystarczy upiec piękne i wspaniałe ciasta, choć to wszystko jest ważne! Ale najważniejsze jest SERCE, CZYSTE SERCE! Warto spojrzeć na nasze przygotowanie do świąt oczyma naszej wiary. Czas przedświąteczny to nie tylko choinka, prezenty… Adwentowe czuwanie na przyjście Jezusa to RORATY poranne, rekolekcje adwentowe, spowiedź święta. Jak to wszystko zrobimy to dzielić się opłatkiem będzie łatwiej! Przez narodziny Jezusa, ŻYCIE i ŚWIĘTOŚĆ stały się naszym udziałem. Prezentacja Jasełek została uświetniona przez piękny śpiew kolęd w wykonaniu uczniów klasy drugiej pod opieką Pani Jolanty Henrykowskiej.    

Wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc w przygotowaniu Jasełek, zarówno co do podjętych zadań, ról, jak i przygotowania dekoracji, kieruję pod adresem – Pani Ewy Załęskiej, Pani Hanny Łomot oraz naszych uczniów – cudownych, niezwykle utalentowanych, kreatywnych i ambitnych, którzy poświęcając swój czas i zdolności pozwolili nam przeżyć piękne chwile w naszym szkolnym Betlejem.

Z wyrazami wdzięczności ks. Krzysztof Godlewski

Odwiedziny w Domu Seniora

W dniu 19 grudnia uczniowie kl. V z inicjatywy Biblioteki Szkolnej i Szkolnego Koła Wolontariatu wybrali się wraz z opiekunami Panią Barbarą Majkowską i Panią Alicją Dudek do Domu Seniora w Zawadach Dworskich. To był kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły. Tym razem uczniowie Oliwia Jaśkiewicz, Amelia Kowalska i Paweł Nowotka przeczytali fragment „Opowieści Wigilijnej” K. Dickensa przybliżając seniorom w ten sposób nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Pensjonariusze otrzymali również choinki bożonarodzeniowe, które na zajęciach plastyki wykonywali uczniowie klas IV-VII, a także kartki świąteczne z życzeniami zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

B. Majkowska

Laboratoria przyszłości

W dniu 14 grudnia2022 r. w klasie II odbyła się lekcja z wykorzystaniem laptopa na lekcji języka polskiego w trakcie omawiania tradycji bożonarodzeniowych. Dzieci wyszukiwały w internecie zwyczaje świąteczne, które odeszły w zapomnienie oraz te, które kultywowane są w ich domach. Szukaliśmy pochodzenia tych obyczajów i ich etymologii.

Jolanta Henrykowska

Gala EkoSzkoła

9 grudnia 2022 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „EkoSzkoła”. Wzięli w niej udział nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami, opiekunami i dyrektorami szkół oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

III miejsce w kategorii fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII zajął Maciej Wejner, uczeń klasy 8b.

Dodatkowo nasza szkoła otrzymała EkoBon o wartości 1000 zł, jako jedna z placówek, której uczeń został laureatem trzeciego miejsca.

Serdecznie gratulujemy laureatowi!

„Liturgia – dla Boga i dla człowieka”

Liturgia – dla Boga i dla człowieka” – w dniu 9 grudnia na 4 godzinie lekcyjnej uczniowie klasy 6 brali udział w zajęciach z katechezy realizując ścieżkę podstawy programowej – modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego, pojęcie wspólnoty. Zajęcia przeprowadzono w ramach działań w zakresie „Laboratoria Przyszłości” z wykorzystaniem sprzętu: laptop Dell /11/ oraz mikrofonu kierunkowego /7/, a także tablicy – ekranu multimedialnego.

W przekazie treści orędzia zbawczego podkreślono, że każdy z nas w głębi serca pragnie, aby jego życie było wartościowe i szczęśliwe. Pan Jezus chce nam to zapewnić. Po to przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał. Choć nie jest z nami w taki sposób jak był 2000 lat temu, to pozostał w swoim Kościele. Jego bliskość możemy odkryć zwłaszcza podczas celebracji liturgicznych.

W poszczególnych etapach realizacji zajęć uczniowie poznawali sposoby i ścieżki edukacyjne technologii informatycznej w przekazie wiary. Mieli okazję do prezentacji, odczytywania przez mikrofon różnych tekstów liturgicznych zaczerpniętych zarówno z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Katechizmu dla młodzieży – Youcat, lekcjonarza mszalnego i innych ksiąg liturgicznych.

Uczniowie dowiedzieli się, że liturgia to oficjalny kult Kościoła. Liturgia nie jest wydarzeniem, podczas, którego ciekawie się dyskutuje lub słucha świetnej muzyki. Liturgii się nie robi i nie wymyśla. Ona jest czymś żywym i owocem ponad dwóch tysiącleci wiary Kościoła. Liturgia jest wydarzeniem świętym, czcigodnym. Staje się pasjonująca, gdy się czuje, że sam Bóg jest obecny pod postacią świętych znaków i w jej mających wielką wartość znakach i często bardzo starych modlitwach (Youcat 167).

Uczniowie mieli możliwość poznać i zgłębić znaczenie i treść terminu liturgia – pochodzącego od greckiego „leiturgia” – dzieło publiczne, służba publiczna pełniona przez lud lub na rzecz ludu. W tradycji chrześcijańskiej oznacza to, że lud Boży uczestniczy w „dziele Bożym”. Liturgia jest działaniem dla chwały Bożej i dla dobra człowieka. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z soborową definicją liturgii, która jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała Jego moc (SV II). Liturgia jest więc dziełem uwielbienia Boga i uświęcenia człowieka. Uczestnicząc w niej dotykamy wielkich tajemnic naszej wiary.

ks. Krzysztof Godlewski