Archiwum miesiąca: kwiecień 2020

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r., dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.