Archiwum miesiąca: Luty 2017

Rozstrzygnięcie II konkursu informatycznego „BEZPIECZNY INTERNET”

W dniach od 20 do 31 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Płoniawach – Bramurze odbył się II KONKURS INFORMATYCZNY „BEZPIECZNY INTERNET”.

Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z klas I-III i 46 uczniów z klas IV-VI. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu zamieszczonego na stronie tests.edue.pl. Zadania konkursowe dotyczyły problematyki związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie (m.in. oprogramowanie, zachowania użytkowników w sieci, ochrona danych osobowych, zagrożenia w sieci).

Wyniki konkursu:

KATEGORIA KLAS I-III
I miejsce – Karolina Dylewska, kl. IIIb
II miejsce – Amelia Kosińska, kl. IIa
III miejsce – Maciej Wejner, kl. IIb

KATEGORIA KLAS IV-VI
I miejsce – Aleksandra Nowotka, kl. VI
II miejsce – Jakub Stolarczyk, kl. VI
III miejsce – Ewelina Chmielewska, kl. V

Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „Moja ulubiona książka” 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji małego czytelnika,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
 • propagowanie literatury dla dzieci.

Zasady uczestnictwa i organizacji konkursu:

 1. Adresatami konkursu są dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej w Płoniawach – Bramurze.
 2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej przygód bohatera ze swojej ulubionej książeczki.
 3. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
  • technika dowolna (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.),
  • format A3 lub A4.
 4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
 5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:
  • imię i nazwisko autora pracy, grupę do której uczęszcza,
  • nazwisko autora i tytuł książki, która była inspiracją pracy.
 6. Ocenie podlegać będą:
  • samodzielność wykonania,
  • zgodność z tematyką konkursu,
  • oryginalność pomysłu i wykonania,
  • walory artystyczne,
  • estetyka wykonania.
 7. Prace należy dostarczyć do organizatorów do dn. 6 marca 2017r.
 8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Organizatorzy: Katarzyna Załęska, Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III „Ferie z książką”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
 • wytworzenie nawyku korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • przedstawienie przez uczniów swobodnej, oryginalnej wypowiedzi artystycznej zainspirowanej ulubioną książką wypożyczoną z biblioteki szkolnej (baśnie, legendy, opowiadania, powieści),
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej wyrażającej się w kreowaniu rzeczywistości zainspirowanej literaturą,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
 • organizacja czasu wolnego.

Zasady uczestnictwa i organizacji konkursu:

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III.
2. Zadaniem uczestników jest:

 • przeczytanie w okresie ferii zimowych książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej,
 • wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.) na papierze w formacie A4 lub A3.

3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko autora pracy, klasa,
 • nazwisko autora i tytuł książki, która była inspiracją pracy.

5. Ocenie podlegać będą:

 • samodzielność wykonania,
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • oryginalność pomysłu i wykonania,
 • walory artystyczne,
 • estetyka wykonania.

6. Prace należy dostarczyć do organizatorów do dn. 6 marca 2017r.
7. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Organizatorzy: Katarzyna Załęska, Marta Kacprzykowska, Milena Krzyżewska