Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

II Gminny Przegląd Talentów Muzycznych

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Płoniawach-Bramurze odbył się II Gminny Przegląd Talentów Muzycznych. Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Orłowska, Julia Łysonik, Joanna Tupacz, Karolina Osiecka, Dagmara Dąbrowska i Alicja Szewczak.

Najlepszymi wokalistami II Gminnego Przeglądu Talentów Muzycznych okazali się: Bartosz Biedrzycki (SP w Węgrzynowie), Adam Bobiński (SP w Chodkowie Wielkim), Zuzanna Orłowska (SP w Płoniawach-Bramurze), Oskar Przybysz (SP w Krasińcu), Alicja Szewczak (SP w Płoniawach-Bramurze), Lena Tupacz (SP w Węgrzynowie). Uczniowie wezmą udziału w eliminacjach do Festiwalu Śpiewających Szkół, które odbędą się w dniach 17-19 maja w szkole gimnazjalnej przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie.

„Profilaktyka a Ty”

13 kwietnia nasza szkoła podjęła uchwałę o utworzeniu PatPORTU. Na uroczystości gościliśmy: p. Kazimierza Białobrzeskiego – Sekretarza Gminy Płoniawy-Bramura, przedstawicieli Policji – komisarza Sławomira Klika – naczelnika działu prewencji, starszą sierżant – p. Monikę Szachtę, dzielnicowego Gminy Płoniawy-Bramura – p. Jarosława Mrugacza, a także ekspertów Pat-u woj. mazowieckiego – p. Grażynę Skrzecz oraz p. Monikę Przybysławską-Herman. Obecni  byli  również  rodzice,  nauczyciele  i  uczniowie, którzy zgłosili się do PatPORTU. Młodzież zaprezentowała krótki program artystyczny, była rozmowa z Policjantami oraz wystąpienia gości. Teraz oczekujemy na oficjalne włączenie nas do ogólnopolskiej społeczności programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, by rozpocząć swoją działalność.

Pasowanie na czytelnika

Dnia 13.04.2016 roku odbyło się uroczyste Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych na Czytelników. W poczet czytelników biblioteki szkolnej zostało przyjętych 19 uczniów klasy Ia i 23 uczniów z klasy Ib. Przed przystąpieniem do pasowania uczniowie musieli wykazać się wiedzą w zakresie właściwego korzystania z książek oraz znajomością wybranych lektur. Uroczystość zakończyła się wypowiedzeniem słów przyrzeczenia oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

Anna Pawłowska

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami13 kwietnia 2016 roku o godzinie 1600 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej. Równocześnie zapraszamy na uroczystość otwarcia ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a TY”, która rozpocznie się na sali gimnastycznej szkoły podstawowej o godz. 1500. W programie m.in. występ  młodzieży,  pogadanka  z  policjantem  na temat  zagrożenia środkami psychoaktywnymi, cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej oraz podjęcie uchwały o utworzeniu PaTPORTU.