Archiwum miesiąca: wrzesień 2015

Przedstawienie “Skradzione Mądrości”

Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze zaprosił wszystkich przedszkolaków i uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej na spektakl edukacyjny pt.:” Skradzione mądrości” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki “Maska” w Krakowie, który został zaprezentowany młodym widzom 29 września 2015 r.

M. Kacprzykowska

KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 roku  p. M. Kacprzykowska, p. K. Załęska i p. M. Zalewska zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „-Kto ty jesteś? – Polak mały…”

Konkurs ma na celu:
– popularyzację wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci,
– przybliżenie dzieciom piękna oraz bogactwa ziemi ojczystej, piękna kulturowego i bogactwa historycznego,
– zapoznanie się z historią i tradycjami związanymi ze Świętem Niepodległości,
– rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,
– kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć zarówno zdarzeń, postaci jak i dzieł historycznych całego okresu historii Polski – od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Kategorie wiekowe uczestników:
– uczniowie klas I-III
– uczniowie klas IV-VI

Prace mogą być wykonane techniką dowolną w formacie A3 i należy je dostarczyć do organizatorów w terminie do dnia 31 października 2015r.
Na odwrocie pracy powinna być informacja z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego uczestnictwa w naszym konkursie.

Organizatorzy

II edycja konkursu: “Super Kolega/Super Koleżanka”

Organizator: Marta Kacprzykowska, Katarzyna Załęska
Miejsce: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Płoniawach Br.
Adresaci: wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.
Czas trwania edycji konkursu: wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2016 r.
Laureaci konkursu:

  • I grupa wiekowa – przedszkolaki
  • II grupa wiekowa – uczniowie klas I-III
  • III grupa wiekowa- uczniowie klas IV-VI

Wyboru trzech laureatów Roku dokonuje komisja w składzie:

  • dyrektor p. Iwona Jaworska,
  • wicedyrektor p. Monika Obłudka,
  • pedagog szkolny p. Mateusz Radomski.

Kryteria decydujące o wyborze Super Kolegi/Super Koleżanki:

1. Wysoki poziom kultury osobistej.
2. Aktywność społeczna w zespole klasowym.
3. Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4. Stosunek do obowiązków ucznia (nie wagaruje, jest przygotowany do lekcji.
5. Stosunek do innych uczniów (szczególnie ważne czy uczeń jest życzliwy dla innych dzieci, czy chętnie pomaga kolegom np. w nauce lub innych działaniach, pociesza innych).
6. Podejmowanie działań na rzecz szkoły i innych (np. udział w uroczystościach szkolnych, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, na rzecz zwierząt itp., przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków).
7. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy.
Zwycięzcy konkursu otrzymają puchary, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali z okazji zakończenia roku szkolnego.

POKOCHAJ ZDROWE ODŻYWIANIE

Uczniowie klasy II a, na piątkowe zajęcia,  przynieśli do szkoły produkty potrzebne do przygotowania najważniejszego posiłku dnia – śniadania. Kanapki miały być nie tylko kolorowe, pachnące,  łączące wiele smaków ale przede wszystkim miały zapewnić mnóstwo pozytywnej energii.

Dlatego działania te, poprzedziła pogadanka na temat poprawnego odżywiania, która będzie się powtarzała, ze względu na utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Lekcja okazała się fajną zabawą uczącą najmłodszych kultury spożywania posiłków, higieny ich przygotowania, rozwijała kreatywność i wyobraźnię… a praca,  przyniosła uczniom rozkosz smakowania;)

Marta Kacprzykowska

Już jesień

23 września klasy drugie powitały JĄ na placu zabaw – piękną polską jesień. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, beztroskie zabawy na placu zabaw były dopełnieniem ceremoniału przywitania astronomicznej jesieni.

M. Kacprzykowska

NAUKA I ZABAWA

Okazuje się, że lekcja geografii nie musi być  nudna. Przekonali się o tym najmłodsi uczniowie naszej szkoły.  Dnia 18 września smok Bazyli, bohater  przedstawienia ” Po Polsce podróże małe i duże” , zabrał widownię na wycieczkę po naszej ojczyźnie.  “Wędrowaliśmy”  od Bałtyku aż po Tatry, zaglądając do większych miast kraju.  Wszystkie informacje przekazane były w sposób humorystyczny,  żartobliwy i zabawny.

M. Kacprzykowska