Archiwum miesiąca: marzec 2015

Misterium wielkanocne

Pusto… Czemu nie przyszedł, kto strudzon i pragnie?
Ułomków z pięciu chlebów już sprzątnięte kosze…
Tknięty bezwładem odszedł… wziął na bary nosze…
Czy dziś Pascha?… Oddalcie to płaczące jagnię…

Pożywajcie… To moja krew, a to moje ciało…
O, nie móc, znużonemu, umrzeć w ciszy!… Prochu
Bezsilny!… O, konanie wśród wrzasków motłochu!…
Kur zapiał… Jak głos rani… Gdzie Piotr?… Czasu mało…

Leopold Staff

30 marca 2015 roku w nastrój świąt Wielkiej Nocy wprowadziła społeczność szkolną inscenizacja śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przygotowana przez uczniów kl. V i VI pod kierunkiem pani Barbary Golon.

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Dnia 30 marca 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcona Janowi Pawłowi II przygotowana przez uczniów kl. V i VI pod opieką pani Barbary Golon. Społeczność szkolna w ten sposób oddała cześć naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu. Uczniowie pragnęli wyrazić podziw i ogromną wdzięczność Papieżowi za jego posługę miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu nękanemu przez wojny i niesprawiedliwość, że brał w obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i chorych, że swym przykładem uczył poświęcać więcej czasu kontemplacji oblicza Chrystusa. Przede wszystkim za to, że tak kochał dzieci i młodzież. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci:

Ojcze Święty Janie Pawle II
Byłeś zawsze z nami:
Gdy się rodziliśmy, gdy stawialiśmy pierwsze kroki.
Teraz też jesteś
I zawsze będziesz…

Barbara Golon

Pasowanie na czytelnika

26.03.2015 roku odbyło się uroczyste Pasowanie Uczniów klas pierwszych na Czytelników. Przed przystąpieniem do pasowania uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad zachowania się w bibliotece oraz postępowania z książkami. Wiele radości przyniosło pierwszakom rozwiązywanie zagadek i zabawy przy tekstach wierszy. Po wypowiedzeniu przyrzeczenia pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników. Uroczystość zakończyła się miłym akcentem – słodkim poczęstunkiem.

Anna Pawłowska

“Razem tworzymy lepszy Internet” – rozstrzygnięcie konkursów

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Płoniawach-Bramurze pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet” odbyły się konkursy: plastyczny (dla kl. I-III) i na prezentację multimedialną (kl. IV-VI).

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce – Amelia Gutowska,
II miejsce – Karolina Dylewska,
III miejsce – Zuzanna Orłowska,

Kacper Tomaszewski (wyróżnienie),
Kacper Wejner (wyróżnienie),
Damian Kowalczyk (wyróżnienie).

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną:

I miejsce – Karolina Gutowska,
II miejsce – Dominik Tłomacki,
III miejsce – Kacper Kołodziejski.

Rozstrzygnięcie nastąpiło 23 marca b.r. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Załęska