Archiwum miesiąca: styczeń 2015

Spotkanie z policjantem

Dnia 16.01.2015 roku  naszą szkołę odwiedził funkcjonariusz policji sierżant Marek Grabowski. Wizyta policjanta miała na celu wzbogacenie wiedzy dzieci w informacje związane ze sposobami właściwego, zgodnego z przepisami postępowania i zachowania podczas zimowego wypoczynku. W pogadance uczestniczyli uczniowie klas I-VI.

Policjant zaapelował do uczniów o rozwagę podczas harców na śniegu. Przestrzegał przed urządzaniem ślizgawek na skutych lodem stawach i rzekach. Upominał, że na sankach można zjeżdżać tylko tam, gdzie górki nie kończą się na jezdni lecz z dala od ruchliwych dróg. Opowiedział  o sposobach postępowaniach w kontaktach z osobami obcymi.  Przypomniał również podstawowe zasady ruchu drogowego niezbędne pieszym. Kończąc wizytę obiecał kolejną na wiosnę.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy.

M.Kacprzykowska

Konkurs plastyczny “Moje bezpieczne ferie”

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i aktywnego wypoczynku podczas ferii zimowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Organizatorzy: Marta Kacprzykowska, Katarzyna Załęska.
  2. Ramy czasowe trwania konkursu: 14.01.2015r- 06.02.2015r.
  3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: I-III Szkoły Podstawowej.
  4. W konkursie przewidziano  nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.

ZASADY KONKURSU:
Konkurs  polega na wykonaniu pracy, w dowolnej technice plastycznej (pastele, farby, wyklejanki itp.). Tematyka prac powinna nawiązywać do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Prace powinny być wykonane samodzielnie, jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem.

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW:
W dniu 10.02.2015r. Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Golon, Katarzyna Załęska i Marta Kacprzykowska wyłoni zwycięzców według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • jasność przekazu,
  • estetyka wykonania.