Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

22 września 2014 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci:

Klasa VI:

 1. Karolina Gutowska.
 2. Daria Skrzyńska.
 3. Gabriela Dąbrowska.
 4. Igor Pielach.
 5. Marek Bobiński.

Klasa V:

 1. Bartosz Gnas.
 2. Marta Bobińska.
 3. Natalia Tyszka.
 4. Alicja Szewczak.
 5. Paulina Sawicka.

Klasa IV:

 1. Jakub Stolarczyk.
 2. Dominik Tłomacki.
 3. Patrycja Kukowska.
 4. Wiktoria Matłach.
 5. Aleksandra Nowotka.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Karolina Gutowska, Zastępcą – Daria Skrzyńska, a Skarbnikiem – Natalia Tyszka. Opiekunem SU jest pani Marta Kubacz-Stolarczyk.

Program „POCZYTAJ BRATKOWI”

Dnia 19 września w Szkole Podstawowej rozpoczęliśmy pilotażowy program wydawnictwa OPERON „Poczytaj Bratkowi”. Raz w tygodniu uczniowie klasy drugiej będą czytać swoim młodszym kolegom z klas pierwszych opowiadania i fragmenty ulubionych książek po to, by zachęcić pierwszaków do nauki czytania, zainteresować ich literaturą. Zajęciom przygląda się Bratek, pluszowa maskotka projektu edukacyjnego, która zajęła honorowe miejsce w kąciku małego czytelnika. Wielka przygoda z książką już rozpoczęta! Z radością czekamy na kolejne spotkania:)

Odpowiedzialni: Marta Kacprzykowska wychowawca kl. Ia
Ewa Załęska wychowawca kl. Ib
Katarzyna Załęska wychowawca kl.II
Anna Pawłowska nauczyciel bibliotekarz

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I na projekt okładki “Moja ulubiona książka”

paleta

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są  nauczycielki ZS w Płoniawach Br. :
  Marta Kacprzykowska- wychowawca klasy Ia
  Ewa Załęska – wychowawca klasy Ib
  Anna Pawłowska- nauczyciel bibliotekarz
 2. Uczestnictwo i zasady konkursu:
  – Uczestnikami konkursu są uczniowie klas Ia i Ib Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Płoniawach Br.
  – Uczestnicy przygotowują prace plastyczne projekty okładki „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”.
  – Prace mogą być wykonywane dowolną techniką płaską w formacie minimum A4.
  – Prace należy składać do nauczycieli wychowawców w terminie
  15-22. 09.2014 r.
  – Każdy uczeń może złożyć jedną pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem.
 3. Wyłonienie zwycięzców:
  – Oceny prac dokonuje komisja konkursowa w składzie:
  Monika Obłudka- przewodnicząca
  Marta Kacprzykowska – członek
  Ewa Załęska – członek
  Anna Pawłowska – członek
  – Komisja dokona oceny prac i ogłosi wyniki w dniu 24.09.2014r.
 4. Nagrody
  – Fundatorem nagród jest dyrektor Zespołu Szkół w Płoniawach Br.
  – Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi i dyplomami.
 5. Postanowienia końcowe
  Odstępstwo uczestnika konkursu od jakiegokolwiek zasady regulaminu równoważy się z jego dyskwalifikacją.

Spacerkiem po szkole…

Uczniowie klasy Ia w pierwszym tygodniu nauki, w towarzystwie wychowawczyni, zwiedzali pomieszczenia szkoły i poznawali jej pracowników. Najpierw byli z wizytą w gabinecie  pani dyrektor Iwony Jaworskiej, w sekretariacie u pani Małgosi, sklepiku szkolnym, bibliotece na pierwszej lekcji bibliotecznej, zwiedzali pomieszczenia socjalne woźnych oraz zaplecze kuchenne. Spacer sprawił, że najmłodsi uczniowie czują się bezpiecznie i swobodnie w murach SWOJEJ  szkoły.

Wych. Marta Kacprzykowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Seneka Młodszy

1 września 2014 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Na sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbyło się uroczyste spotkanie rodziców i uczniów z dyrekcją i wychowawcami. Zebranych powitała pani dyrektor Iwona Jaworska.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 wszystkim uczniom życzymy samych dobrych ocen. Pamiętajcie, że uczycie się nie dla szkoły, nauczycieli czy rodziny, dla przede wszystkim dla siebie…