Archiwum miesiąca: Listopad 2012

Andrzejki w przedszkolu

Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja

Andrzejki, obchodzone 30 listopada, są ostatnią okazją do zorganizowania hucznej zabawy przed rozpoczynającym się adwentem. Dlatego wychowawczynie dzieci z oddziału integrującego 2-3-4-latków, w magicznej scenerii (zasłonięte zasłony, zapalone świece) zorganizowały w przedszkolu bal andrzejkowy okraszony tradycyjnymi wróżbami. Wróżby andrzejkowe mają za zadanie przepowiedzieć przyszłość, lecz żeby się spełniły „maluchy” wrzucając do wody pieniążek musiały wypowiedzieć zaklęcie: „Hokus pokus, czary mary, aby się spełniły wróżby złóżmy dary!” Dzięki wróżbom przedszkolne „panny” poznały imiona swoich przyszłych mężów, a „ kawalerowie” imiona ukochanych. Wróżba ta polegała na przebijaniu igłą papierowego serce, na odwrocie którego widniały imiona wybraków. Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. Dzieci ustawiały swoje buty jeden za drugim w pokoju. Następnie kolejno przesuwały je kierując się w stronę drzwi. Kacper Wejner, którego bucik pierwszy przekroczył próg może spodziewać się rychłego ożenku. Wróżby przeplatane były tańcem i śpiewem ludowych pieśni. Nie zabrakło przysłów i przepowiedni andrzejkowych oraz gałązki wiśni, której kwiaty potwierdzą prawdziwość wróżb. Pyszne ciasto czekoladowe przygotowane przez mamę Damiana, było miłą niespodzianką i osłodziło wybredne podniebienia naszych przedszkolaków. Mamy nadzieję, że dzisiejszy bal był przyjemną lekcją, na której najmłodsze pokolenie poznało kolejne piękne święto, pełne staropolskich obrzędów i ludowych mądrości.

M. Kacprzykowska, J. Juniak

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!

OGŁASZAMY NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze

Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego funkcjonującego od 01.01.2013 r. odbędzie się w okresie od 21 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Zasady Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedszkole naszych marzeń” zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie ulotek i rozwieszenie plakatów w Urzędzie Gminy w Płoniawach-Bramurze, w biurze projektu, w szkole w Płoniawach-Bramurze oraz na stronie www.ploniawy-bramura.pl w zakładce Przedszkole POKL itp.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają dzieci:

– wychowywane przez jednego rodzica,
– rodziców nie posiadających zatrudnienia,
– które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych Regulaminem dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.

Informacje o zakwalifikowaniu dzieci do projektu można również uzyskać w sekretariacie szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy- Bramura. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji Projektu od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Biuro Projektu mieszczące się w pokoju nr 10 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ploniawach-Bramurze – tel. 29 71 78 054, e- mail: gzeas@ploniawy-bramura.pl

Akcja “Szkoło Pomóż i Ty 2012/2013”

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w ramach akcji “Szkoło Pomóż i Ty 2012/2013”. Uczniowie nabywali cegiełki w formie pomocy naukowych. Zebrano 116 zł, które przekazano na konto gdyńskiej “Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty”.

Narodowe Święto Niepodległości, 12.11.2012r.

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem pań: E.Pomaskiej, E.Furmańskiej i W.Guzowskiej.

Co można zrobić z gipsu? 08.11.2012r.

Co można zrobić z gipsu?

Na to pytanie poznali odpowiedź przedszkolacy (grupa 2-3-4 latków) podczas warsztatów plastyczno-technicznych „Odlewy gipsowe” zorganizowanych 08.11.2012r. na terenie przedszkola. Tego dnia Maluchy wzięły udział w swego rodzaju odprężającej zabawie. Materiał plastyczny został zapewniony przez organizatorów. Dzieci po wysłuchaniu krótkiego instruktażu i ciekawych opowieści na temat sztuk plastycznych z wielkim zapałem zabrały się za pracę. Własnoręcznie wykonały płaskorzeźby z gipsu: serduszka, kwiatki i szopkę Bożonarodzeniową. Niniejsze prace mali artyści mogli zabrać do domów i nie ma co do tego wątpliwości, że stanowić one będą wartościową pamiątkę na późniejsze lata. Potwierdzeniem dobrej zabawy były uśmiechnięte twarze dzieci oraz zapał i radość w ich oczach podczas twórczego działania.

J. Juniak, M. Kacprzykowska