Archiwum miesiąca: październik 2012

Pasowanie uczniów klasy I, 26.10.2012r.

Już teraz z honorem ślubować możemy

W dniu 26 października 2012 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W poczet pierwszoklasistów przyjęto 17 uczniów. Najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w czasie przygotowanego przedstawienia. Uroczyste ślubowanie złożyli:

 1. Ewelina Chmielewska.
 2. Błażej Chrzanowski.
 3. Antoni Dudek.
 4. Maciej Grono.
 5. Natalia Jastrzębska.
 6. Natalia Krępska.
 7. Bartosz Krośnicki.
 8. Piotr Kwiatkowski.
 9. Klaudia Lewandowska.
 10. Karolina Osiecka.
 11. Jakub Regulski.
 12. Mateusz Rogulski.
 13. Mateusz Strachowski.
 14. Jakub Tyszka.
 15. Joanna Węsek.
 16. Urszula Wielechowska.
 17. Paweł Wnuk.

Dzień Bibliotek Szkolnych, 19.10.2012r.

Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości

i przyszłości.

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych obchodzone jest w październiku od 1999 roku. Zostało zainicjowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ISAL. To święto bibliotekarzy i czytelników. Tegoroczne obchody zorganizowano pod hasłem “Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

W ramach obchodów uczniowie klasy IA gimnazjum pod kierunkiem pani Anny Pawłowskiej przygotowali inscenizację bajki “Śnieżka”. Pierwszoklasiści zaprezentowali się przed uczniami szkoły podstawowej oraz dziećmi z oddziałów przedszkolnych.

Dzień Edukacji Narodowej, 15.10.2012r.

I wdzięczność Macie naszych serc…

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 15 października 2012 roku. Uczniowie klasy piątej przygotowali program artystyczny pod opieką pani Marty Kubacz-Stolarczyk i pani Małgorzaty Gadomskiej. Na zakończenie uczniowie składali życzenia i kwiaty na ręce pracowników szkoły, a pani dyrektor Iwona Jaworska wręczyła Nagrody Dyrektora.

Ślubowanie przedszkolaków, 12.10.2012r.

Jesteśmy już przedszkolakami!

12 października 2012 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste ślubowanie przedszkolaków z najmłodszej grupy dzieci 2-3-4-letnich. Ślubowanie to było pierwszym ważnym wydarzeniem w życiu małego przedszkolaka, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

Przedszkolacy ubrani w odświętne stroje niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na przedszkolaka. Najpierw jednak musieli zaprezentować rodzicom i zaproszonym gościom p. dyr. I. Jaworskiej i p. dyr. M. Obłudka oraz sekretarzowi p. K. Biołobrzeskiemu zdobyte już wiadomości i umiejętności. Były piosenki, wiersze, wspólny taniec. Wszystko przygotowane pod okiem wychowawczyń – p. J. Juniak i p. M. Kacprzykowskiej.

Podczas oficjalnej części imprezy, przedszkolacy ślubowali nie płakać, uśmiechać się, zgodnie się bawić, wszystko zjadać z talerzyka, zabawki szanować i wszystko porządkować. Czarodziejski lizak był dopełnieniem ślubowania, gdyż dopiero po dotknięciu nim przez p. dyrektor, za sprawą jego magicznej mocy dziecko stawało się pełnoprawnym członkiem społeczności przedszkolnej.

Na zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek ufundowany przez dyrekcję szkoły oraz władze gminy. Wielkim zaskoczeniem a zarazem miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników imprezy był pyszny tort przygotowany przez rodziców.

Nowym przedszkolakom życzymy, by okres zabawy i nauki w naszym przedszkolu był bagażem miłych wspomnień na odległą przyszłość.

Projekt „Ku rozwojowi przez naukę i zabawę”

W roku szkolnym 2012/2013 realizujemy projekt skierowany do uczniów klas I-III: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych – Ku rozwojowi przez naukę i zabawę” – POKL 09.01.02-14-006/12.

Formy wsparcia:

 1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (30 godz.) – 8 osób.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (30 godz.) – 8 osób.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych artystycznie (30 godz.) – 5 osób.


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013. Opracowanie – mgr Marta Kubacz-Stolarczyk.