Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24 września 2012 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci:

Klasa VI:

 1. Roksana Biedrzycka.
 2. Dawid Olędzki.
 3. Hubert Mierzejewski.
 4. Klaudia Kołodziejska.
 5. Krzysztof Kobyliński.

Klasa V:

 1. Monika Orłowska.
 2. Olga Rutkowska.
 3. Maciej Winnik.
 4. Zuzanna Borysowicz.
 5. Paulina Tomaszewska.

Klasa IV:

 1. Daria Skrzyńska.
 2. Igor Pielach.
 3. Gabriela Dąbrowska.
 4. Marek Dudyś.
 5. Maria Pawelczyk.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Roksana Biedrzycka, Zastępcą –Dawid Olędzki, a Skarbnikiem – Maciej Winnik. Opiekunem SU jest pani Marta Kubacz-Stolarczyk.

Projekt ,,Dziecięca Akademia Przyszłości’’

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. IV. Blok obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
 • 4 godziny zajęć z języków obcych,
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

A za chwilę nad książką pochylimy znów głowy…

3 września 2012 roku na hali sportowej społeczność szkolna wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi powitała nowy rok szkolny 2012/2013. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali oprawę artystyczną pod kierunkiem pani Anny Jaworskiej.